Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair

Lisätietoja

Esittely

Virtual Finnair on suomalainen Internetissä toimiva virtuaalinen lentoyhtiö. Vuonna 1998 perustetun yhteisömme päämäärä on tarjota virtuaali-ilmailun harrastajille mahdollisuus lentää koti-PC:n lentosimulaattoreillaan entistä todenmukaisemmin, ja samalla oppia uusia asioita ja kannustaa kohti oikeaa ilmailuharrastusta. Pyrimme siis luomaan Virtual Finnairista mahdollisimman oikean lentoyhtiön kaltaisen yhteisön, ottaen huomioon Flight Simulator –ohjelman ja tietoverkon rajoitukset.


Virtual Finnair

Mikä on virtuaalinen lentoyhtiö?

Virtuaalinen lentoyhtiö on täysin Internetissä toimiva yhteisö, jonka tavoitteena on simuloida oikean lentoyhtiön toimintaa mahdollisimman pitkälle. Kaikki lennot lennetään Microsoftin Flight Simulator -lentosimulaattorilla kodin PC-tietokoneilla. Lyhyesti voitaisiin siis sanoa, että virtuaalinen lentoyhtiö on eräänlainen lentoyhtiösimulaattori.

Virtual Finnair on yksi sadoista lajin edustajista verkossa. Muita virtuaalisia lentoyhtiöitä ovat mm. Scandinavian Virtual Airlines, Virtual Austrian Airlines ja virtuAlitalia. Oikeita yhtiöitä mukailevien lisäksi verkosta löytyy satoja täysin kuvitteellisia virtuaalilentoyhtiöitä, joiden toiminta-alue kattaa kaiken lentotoiminnan taksilennoista mannertenvälisiin matkustajakuljetuksiin. Virtuaali-ilmailun harrastajia on maailmassa kymmeniä tuhansia, joista tuhannet lentävät lentonsa virtuaalisissa lentoyhtiöissä.


Historia

Virtual Finnair

Virtual Finnairin suunnittelu aloitettiin vuoden 1998 syksyllä. Heti alusta alkaen tavoitteena oli luoda realistinen virtuaalinen lentoyhtiö, luonnollisesti ottaen huomioon simulaattorin asettamat rajoitukset. Perusteellisten valmisteluiden, kuten ohjelmien ja koulutusmateriaalien luonnin jälkeen VF:n nettisivut avattiin yleisölle 22.9.1999. Samana päivänä avattiin myös ensimmäinen lentäjähaku.

Koulutusmateriaalien loppuosa valmistui vuoden 2000 alussa, ja ensimmäiset virtuaalipilotit valmistuivat pian tämän jälkeen. Virtual Finnairin ensimmäinen reittilento lennettiin 16.3.2000 MD-80 –sarjan koneella. Pekka Lehtisen toimittaman Virtual Wings –verkkolehden ensimmäinen numero ilmestyi 1.11.1999, ja on siitä eteenpäin ollut luettavissa uuden numeron muodossa joka toinen kuukausi.

Perustamisen jälkeen lentäjämäärä on kasvanut tasaisesti ja kiinnostus VF:ää kohtaan on ollut huimaavaa. Jokaisessa lentäjähaussa noin 20-25 hakijan vapaat paikat ovat täyttyneet muutamassa päivässä. VF:n toimintavuosien aikana lentosimulaattorit ovat kehittyneet isoin harppauksin ja samalla myös virtuaalipilotin työnkuva on kehittynyt.


Toiminta

Virtual Finnair lentää samoja reittejä samoilla lentokonetyypeillä kuin oikeakin Finnair. Koulutamme myös omat lentäjämme alusta asti virtuaalisiksi liikennelentäjiksi, joka on ainutlaatuista virtuaalisten lentoyhtiöiden maailmassa - muilla yhtiöillä ei ole vastaavan laajuista koulutusjärjestelmää.

Koko toimintamme on täysin ei-kaupallista, ja tapahtuu harrastuspohjalta. Virtuaalisen lentoyhtiön toimintaan ei siis liity mitään konkreettista, vaan kaikki materiaali on tietoverkossa kotisivujen, ohjelmien ja oheismateriaalien muodossa. Virtuaalilentämisharrastukseen mukaan liittyminen on lähes ilmaista – tarvitset vain MS Flight Simulator ohjelman ja Internet-yhteyden omaavan tietokoneen, kaikki muu on saatavilla vapaasti Internetistä.


Lentäjien vaatimukset

Virtual Finnair

Koska kaikki toimintamme tapahtuu suomeksi, hyväksymme Virtual Finnairiin vain suomalaisia lentäjiä. Käytännössä tämä tarkoittaa riittävää suomen kielen taitoa. Lisäksi lentäjäksi pyrkivällä tulee olla käytössään Microsoftin Flight Simulator 2004 tai Flight Simulator X -lentosimulaattori (huom. FS98, FS2000 ja FS2002 -simulaattoreita ei enää tueta), joilla kaikki lennot lennetään. Koneessa tulee myös olla Internet-yhteys. Vaikka lentoja ei olekaan pakko lentää reaaliaikaisesti verkossa, tarvitaan yhteyttä mm. lentotietojen lähetykseen lennon jälkeen.

Lentäjäksi hakevilla tulee myös olla hyvä englannin kielen taito, myönteinen asenne lentämiseen ja halu oppia uusia asioita. Varsinaista ikärajoitusta ei ole, koska liian nuoret lentäjät karsiutuvat varmasti pois jo koulutusvaiheessa. Aiempaa kokemusta Flight Simulatorista tai oikeasta lentämisestä ei vaadita, mutta molemmat ovat hyvin suositeltavia.

Pyrimme järjestämään lentäjähakuja tasaisin väliajoin. Jokaisessa haussa otetaan koulutukseen noin 20-25 uutta hakijaa.


Koulutus

Virtual Finnair

Kaikki lentäjähakemuksen jättävät ja tarvittavat vaatimukset täyttävät kokelaat saavat koulutukseen liittyvät ohjeet Virtual Finnairin koulutusosastosta. Virtuaalipilotin koulutus voi kestää enimmillään neljä kuukautta – nopeimmat suorittavat koulutusosion noin kuukaudessa. Opiskelu tapahtuu verkkosivuiltamme ladattavan materiaalin avulla silloin kun se kokelaan omaan aikatauluun parhaiten sopii.

Lentäjäkokelaan koulutus käsittää kolme osiota, joista pidetään joko kirjallinen tai käytännön koe. Peruskoulutusjakson osiot ovat yksityislentäjäkoulutus ja ansiolentäjäkoulutus. Kokelaat, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi nämä osiot tullaan "palkkaamaan" Virtual Finnairin palvelukseen perämiehiksi ja he saavat ennen palvelukseen astumista konekohtaisen tyyppikoulutuksen. Uusi tyyppikoulutus saadaan aina vaihdettaessa toiseen konetyyppiin.

Käytettävät koulutusmateriaalit on luotu oikeita vastaavia koulutuspaketteja mukaillen. Sekä teoria- ja lentokoulutusosiota on kuitenkin yksinkertaistettu paljon, koska kaikkea tietoa ei tarvita lentosimulaattorimaailmassa. Lisäksi koulutuspaketista ei haluta liian raskasta, koska kyse on kuitenkin vain vapaa-ajalla toteutettavasta harrastuksesta. Lentoharjoitusten keskuspaikka simulaattorissa on Porin lentoasema.

Yksityislentäjäkoulutus sisältää ilmailun teoriaa (sovellettuna ja karsittuna Flight Simulatoriin) ja lisäksi useita tunteja harjoituslentoja Cessna 172-koneella. Yksityislentäjäjakson lopussa pidetään kirjallinen teoriakoe sekä lentokoe. Kaikissa teoriakokeissa läpipääsyn raja on 75% oikeita vastauksia, ja kokeita saa yrittää kahdesti. Tämän osion hyväksyttävästi suorittaneet jatkavat ansiolentäjäkoulutukseen.

Ansiolentäjäkoulutus sisältää tarvittavan teoriakoulutuksen virtuaaliseksi liikennelentäjäksi ja lisäksi mm. tutustumista Helsinki-Vantaan menetelmiin ja monimoottorilentämiseen. Jakson aikana lennetään pääasiassa monimoottori- ja mittarilentoja. Ansiolentäjäjakson aikana lennetään Beechraft Bonanzalla ja Beechraft King Airilla. Jakson lopussa pidetään kirjallinen koe.

Konekohtainen tyyppikoulutus sisältää tutustumista kyseiseen koneeseen ja sen menetelmiin. Uusi lentäjä aloittaa Virtual Finnairilla perämiehenä ATR 72:ssa, Embraer 170/190:ssa tai Airbus A320-sarjassa, josta on mahdollisuus ylentyä aina MD-11:n kapteeniksi asti.

Koulutus voidaan lopettaa missä vaiheessa tahansa, jos käy ilmi, että lentäjäkokelas ei ole soveltuva Virtual Finnairin liikennelentäjäksi. On syytä huomioida, että koulutuksen suorittaminen vaatii melko paljon aikaa, sillä luettavaa materiaalia on useita satoja sivuja ja simulaattorilla lentotunteja kertyy jakson aikana noin 20.


Työskentely Virtual Finnairin lentäjänä

Virtual Finnair

Jokainen Virtual Finnairin lentäjä saa joka kuukauden alussa henkilökohtaisen lentolistan, johon on merkitty kaikki hänen kyseisen kuukauden lentonsa. Lentolistat kootaan automaattisesti Virtual Finnairin kulloinkin voimassaolevan aikataulun mukaan, joka koostuu Finnairin vastaavista lennoista kyseisellä konetyypillä kuluvana aikataulukautena.

Listan saatuaan lentäjä lentää listaansa merkityt työvuorot omalla simulaattorillaan ja lentojen jälkeen raportoi tiedot (lentoajat jne) osastonsa johtajalle. Täten virtuaalilentäjä kerää itselleen lisää lentotunteja ja kokemusta. Ajan kuluessa, ja täyttäessään tietyn lentokokemusvaatimuksen, on henkilön mahdollisuus siirtyä isompiin konetyyppeihin tai aikanaan myös kapteenin paikalle.

Lentäjien tulee lentää heille lentolistassa osoitetut lennot. Mikäli lentäjä ei pysty jostain syystä lentämään hänen lentojaan, tulee hänen ilmoittaa siitä etukäteen oman osastonsa johtajalle. Mikäli henkilö ei suorita hänelle osoitettuja lentoja kahden (2) kuukauden aikana ilmoittamatta siitä oman osastonsa johtajalle poistetaan kyseinen lentäjä Virtual Finnairin palveluksesta. Lomien tai muiden kiireiden ajaksi kuitenkin "virkavapaata" myönnetään aina kun se on tarpeen.

Koska Virtual Finnair noudattelee oikean Finnairin aikatauluja, lennetään reitit samoilla konetyypeillä kuin oikeastikin. Näin ollen ATR-lentäjät lentävät pääsääntöisesti kotimaan lentoja sekä lyhimpiä ulkomaan reittejä. Airbus-lentäjät lentävät puolestaan kotimaan pidempiä reittejä, sekä Euroopan alueen lentoja. Boeing 757 -lentäjät hoitavat tyypillisesti lomaliikennettä lentämällä eksoottisempiin kohteisiin Välimerelle sekä myös aika ajoin Aasiaan sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan. MD-11-lentäjät ovat jo pitkän virtuaaliuran tehneitä lentäjiä, jotka lentävät mannertenvälisiä reittejä Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Useista muista virtuaalisista lentoyhtiöstä tuttua ranking-asettelua Virtual Finnairissa ei ole. Lentäjät ovat joko perämiehiä tai kapteeneita eri konetyypeissä. Lentoja ei ole pakko lentää reaaliaikaisesti Internetissä, mutta tulemme tulevaisuudessa painottamaan entistä enemmän verkkolentämisen mielekkyyttä ja realistisuutta.

Virtual Finnairin koulutuksen läpikäyneet henkilöt saavat tarkemmat ohjeet käytännön toimista lentämisessä ja lentäjien muista tehtävistä.

Kysymyksiä Virtual Finnairista?

Voit kysyä lisätietoja henkilökunnaltamme joko keskustelufoorumimme tai palautesivun kautta. Keskustelualueelta tavoitat myös Virtual Finnairin lentäjiä ja muita harrastuksesta kiinnostuneita.

>Siirry keskustelualueelle

>Siirry palautesivulle


Virtual Finnair