Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair

Ylväs upseerikokelas Antti Korpi
Qualitas Potentia Nostra
4.    Varusmiespalvelus Ilmavoimien Viestikoulussa


Omalle kohdalleni varusmiespalvelus ja sotilaselämä tuli ajankohtaiseksi 3.7.2000, jolloin astuin palvelukseen ilmavoimien viestikouluun Tikkakoskelle. Tuolloin olin kovin tietämätön koko varusmiesajan sisällöstä eikä ilmavoimatkaan ollut tuttu juuri millään tavalla. Karkeasti sanottuna tiesin ainoastaan sen mitä normaaleja medioita seuraamalla saattoi tietää: hävittäjät ja lentäjät. Mitä pidemmälle palvelusaikani eteni sitä paremmin ymmärsin kokonaiskuvan Suomen ilmavoimista. Ei ilmavoimat ollutkaan pelkkää hävittäjätorjuntaa vaan itse asiassa hävittäjätorjunta oli vain jäävuoren huippu. Hävittäjätorjunnan mahdollistamiseksi ympärille oli kehittynyt valtava organisaatio, joka mahdollisti koko koneiston pyörittämisen kohti tätä ilmavoimien päätehtävää ja se organisaatio koostui hyvin pitkälle varusmiehistä.

Tämän vuoksi haluankin tuoda vasta varusmiespalvelusta suunnitteleville tiedoksi ilmavoimien viestikoulun tarjoamat mahdollisuudet. Lentäjäksi pääsee vain hyvin harva onnellinen ja useasti ilmailusta kiinnostunut hakija ei edes ajattele ilmavoimien viestikoulua vaan valitsee ilmavoimien teknillisen koulun kakkosvaihtoehdoksi. Nyt tässä artikkelissa pyrin esittelemään varusmiespalveluksen mahdollisuudet ilmavoimien viestikoulussa omien kokemuksieni ja oppien pohjalta ja pyrin herättämään kiinnostuksen myös ilmavoimien viestikoulua kohtaan.
ilmavoimien viestikoulu

Ilmavoimien viestikoulu on ilmavoimien varusmieskoulutuslaitoksista suurin. Jokaiseen saapumiserään otetaan runsaasti uusia alokkaita, joista noin puolet on otettu suoraan Keski-Suomen sotilasläänin alueelta kutsuntojen kautta. Loppujen muualta Suomesta tulleiden täytyy hakea erikseen erityisen hakulomakkeen avulla. Sekä muualta Suomesta tulleet että Keski-Suomen sotilasläänin alueelta tulleet ovat kaikki samalla viivalla alkutilanteessa ja jatkokoulutuspaikat selviävät alokasajan aikana, joka kestää 8 viikkoa kuten kaikkialla muuallakin Suomessa. Alokasajasta käytetään nimitystä peruskausi ja sen aikana alokkaille annetaan sotilaan peruskoulutus, joka pitää sisällää kaikki sotilaan perustaidot. Peruskauden sisältö on kaikissa Suomen joukko-osastoissa sama. Peruskauden ajalta lasketaan pisteitä saavutusten mukaan ja peruskauden päättyessä alokkaat ylennetään valatilaisuudessa lentosotamiehiksi ja heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteiden perusteella. (Tikkakoskella on mahdollista saada myös sotilaspoliisin koulutus. Sotilaspoliiseiksi koulutettavat valitaan p-kauden aikana ja valitut siirtyvät jatkamaan p-kauttaan Keuruulle, josta he palaavat koulutuksensa jälkeen Tikkakoskelle. Lisäksi Tikkakoskella voi saada koulutuksen keittäjän, kirjurin, lääkintämiehen, videoeditorin, polkupyörämekaanikon tai autonkuljettajan tehtäviin)

Peruskauden jälkeen tuoreilla lentosotamiehillä on kaksi vaihtoehtoa: Joko siirtyä 6 kuukautta palvelevaan miehistöön tai jatkaa kouluttautumistaan aliupseerikouluun, joka toimii myöskin Tikkakoskella. Miehistölle annetaan seuraavan neljän kuukauden aikana kattava koulutus aisti-ilmavalvonta-alan tehtävistä, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että valvotaan ilmatilaa aistihavainnoin (silmin/korvin) ja ilmoitetaan havainnoista eteenpäin. Aliupseerikoulussa lentosotamiehet saavat aliupseerikoulun oppilaan arvon, josta oppilaat ylenevät korpraalin kautta valmistuessaan alikersantiksi. Ilmavoimien aliupseerikurssi järjestetään vain ja ainoastaan Tikkakoskella ja Hallissa, joista Hallissa koulutetaan vain apumekaanikot. Näin ollen Tikkakoskella koulutetaan kaikki muut ilmavoimien aliupseerioppilaat ja Tikkakoskelle siirtyykin useita ilmavoimien varusmiehiä kaikista muista ilmavoimien joukko-osastoista aliupseerikouluun. Aliupseerikoulussa järjestetään seuraavat linjat:

AUK:n risti
 • Johtokeskuslinja, jolle valitut koulutetaan ilmavoimien ilmatilannekuvan luontitehtäviin. Käytännössä tämä tarkoittaa ilmatilan valvontaa, tutkavalvontaan perehtymistä sekä ilmailun teorioiden opiskelua ja linja onkin ilmailusta kiinnostuneelle todellinen tilaisuus! Linja on myös kaikkein suosituin ja sille riittää halukkaita huomattavasti enemmän kuin mitä linjalle mahtuu ja tämän vuoksi linjalle pääsy edellyttää petraamista peruskauden aikana. Kurssin jälkeen tuoreet alikersantit siirtyvä harjoittelemaan saamaansa oppia käytännössä joko Lapin, Satakunnan tai Karjalan lennostoon.


 • säälinja, jolla oppilaille annetaan perusteellinen sääkoulutus. Koulutus painottuu ilmailun säätietoihin eli käytännössä Metarit, taffit ja metrepit tulevat varmasti tutuiksi. Linjan jälkeen koulutuksen saaneet tulevat työskentelemän ilmavoimien sääasemilla yleensä lentokentillä.


 • Viestiliikennelinja, jolla koulutetaan oppilaille ilmavoimien viestiliikenteen hallintatehtäviä. Viestijärjestelmät tulevat varmasti tutuiksi ja faksien ja salauslaitteiden käyttöä pääsee varmasti harrastamaan.


 • Viestitekninen linja kouluttaa oppilaistaan viestilaitteiden ja -järjestelmien huoltohenkilöstöä. Linjalle pääsyvaatimuksena on jonkinlainen sähkö- tai tekniikka-alan koulutus ja opiskelu painottuukin tekniikkaan hyvin paljon.


 • ELSO-linja on linjoista kaikkein pienin ja sillä aliupseerioppilaista koulutetaan elektronisen sodankäynnin taitajia.


 • Ilmavalvontalinja kouluttaa oppilaistaan aisti-ilmavalvonnan taitajia. Ilmavalvontalinjalta valmistuneet alikersantit tulevat toimimaan ryhmänohjaajina seuraavalle saapumiserälle ja harjoittelevat näin mahdollista sodanajan tehtäväänsä, joka on ilmavalvonta-aseman ryhmänjohtaja.


Ilmavoimien aliupseerikurssi on jaettu kahteen osaan AUK I:een ja AUK II:een. AUK I on kaikille linjoille samanlainen ja sen aikana aliupseerikoulun oppilaille annetaan ryhmänjohtajan peruskoulutus. AUK II koostuu kokonaan oman linjan erikoiskoulutuksesta ja sen aikana toiset linjat viettävät suuren osan ajastaan metsässä kun taas on myös linjoja, jotka eivät käy metsässä lainkaan...

Aliupseerikoulun jälkeen tuoreet alikersantit siirtyvät oman alan tehtäviin ja muista joukko-osastoista tulleet oppilaat siirtyvät takaisin omiin joukko-osastoihinsa. Ainoastaan ilmavalvontalinjan alikersantit joutuvat toimimaan johtamistehtävissä kun muiden linjojen oppilaat keskittyvät omat koulutuksensa tehtäviin.

RUK:n risti
Aliupseerikurssin jokaiselta linjalta parhaat voivat jatkaa kouluttautumistaan ilmavoimien reserviupseerikurssilla, joka myöskin järjestetään Tikkakoskella. Erona maavoimien menettelyyn ilmavoimissa on se, että RUK alkaa vasta koko AUK:n päätyttyä kun taas maavoimissa RUK alkaa jo AUK I:n jälkeen. Kurssille on mahdollista päästä myös ilmavoimien teknillisen koulun aliupseerikurssilta. Ilmavoimien reserviupseerikurssi koostuu neljästä päälinjasta:

Taistelunjohtaja työssään
Taistelunjohtaja työssään
 • Taistelunjohtolinja, jossa upseerioppilaille annetaan taistelunjohtajan koulutus. Kurssin jälkeen tuoreet upseerikokelaat siirtyvä lennostoihin harjoittelemaan saamaansa koulutusta käytännössä.


 • Tukeutumislinja, jossa apumekaanikot saavat jatkokoulutusta tehtäviinsä.


 • Yleislinja käsittää ilmavoimien joukkueenjohtajatehtäviä laidasta laitaan.


 • Viestiliikennelinja kouluttaa oppilaistaan ilmavoimien viestijärjestelmien kehittyneitä osaajia.


Reserviupseerikurssi on jaettu yleisjaksoon ja eriytyvän koulutuksen jaksoon, jossa yleisjaksolla upseerioppilaille annetaan joukkueenjohtajan peruskoulutus. Eriytyvä jakso keskittyy luonnollisesti oman alan koulutukseen. Tukeutumislinjan muodostavat Hallista tulleet apumekaanikot, Viestiliikennelinjan muodostavat viestiliikenne- tai viestiteknisen aliupseerilinjan käyneet ja yleislinja koostuu lopuista. Taistelunjohtolinjan oppilaat valitaan yleisjakson jälkeen erillisten testien, kurssimenestyksen ja aiemman varusmiespalveluksen menestyksen perusteella ja kaikilta muilta linjoilta on mahdollista päästä taistelunjohtolinjalle paitsi tukeutumislinjalta. Ilmailun näkökulmasta taistelunjohtolinja on ylivoimaisesti haasteellisin ja kurssiin kuuluukin valtavasti ilmailun teoriaa.

PL - 2001


Lisää aiheesta:
 • ilmavoimien viestikoulu
  • Muita Suomen ilmavoimien varusmiehiä kouluttavia joukko-osastoja ovat ilmavoimien teknillinen koulu Hallissa ja ilmasotakoulu Kauhavalla. Lisäksi kaikki lennostot kouluttavat varusmiehiä aisti-ilmavalvonta-, lääkintä-, ja kirjuritehtäviin.  etusivu - 1 - 2 - 3 - 4 - 5