Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair

4.    Suomalaisen FS-harrastuksen vaiheet


FS harrastuksen vaiheet
Microsoftin Flight Simulator on jo kohtalaisen vanha peli. Kuitenkin vasta viimeisen viiden vuoden aikana pelin ympärille on rakentunut kehittyneen teknologian siivittämänä valtaisa harrastajaverkko, joka kommunikoi keskenään internetin välityksellä. Flight Simulatorin ympärille on muodostunut tietty perhe, joka tuntee toisensa nimeltä joskaan ei juurikaan kasvoilta. Nykypäivän Flight Simulator -harrastajat tietävät Flight Simulator Nordicit ja VACC Finlandit mutta kuinka moni tietää mitä oli ennen niitä? Kuinka moni muistaa Finnair Aircraft collection -sivuston tai Orange Airin Helsingin HUBin? Ei varmaankaan aivan jokainen ja sen vuoksi tarkastelemme seuraavassa Flight Simulator -harrastuksen kehitystä Suomessa.Alkuvaiheet

Alkuaikojen tyyliä: Flight Simulator 4, Meigs Field. (klikkaa suureksi)
 
Flight Simulator 4
1990-luvun puolen välin lähestyessä Microsoftin Flight Simulatoria oli pelattu Suomessa jo useiden vuosien ajan. Peliversio oli edennyt jo 4:ään saakka ja peli oli jo varsin kelvollinen lentosimulaattori. Lentomallinnus oli kohdallaan ja lentämisen elementti oli saavutettu. Tuohon aikaan kukaan ei kuitenkaan osannut edes uneksia nykypäivän kaltaisista 3D-maastoista saati aidon näköisestä lentoympäristöstä realistisine maastoineen ja aitoine mittaristoineen. Elettiin siinä mitä oli ja kaikki rakentui viivamaisen grafiikan ympärille. Jo tuohon aikaan Flight Simulator 4:ään oli mahdollista tehdä omia maisemia tarkoitukseen soveltuvalla ohjelmalla ja myös Suomesta oli saatavilla satunaisia kenttiä. Harrastajien välinen kommunikointi tapahtui tuohon aikaan BBS:ien eli purkkien välityksellä, koska elettiin vasta nykypäivän internetin alkuvaiheita.

Kun Flight Simulator 5 tuli markkinoille muuttui lentämisen realistisuus astetta korkeammalle tasolle: Nyt maisema oli jo kohtalaisen aidon näköistä eikä grafiikka ollut enää yksipuolista viivamössöä ja sama päti lentokoneisiin, joiden mittaristotkin näyttivät ensimmäistä kertaa mittaristoilta. Oli syntynyt uudet puitteet, joiden sisällä oli mahdollista luoda Flight Simulatorista realistisempi nyt myös visuaalisesti.

Finland-scenery

Myös Suomessa käynnistyi Flight Simulator 5:n myötä ensimmäiset todellisen maastonsuunnitteluprojektit. Vuoden 1995 alkupuolella Suomalaisen Flight Simulator harrastuksen todellinen uranuurtaja Kari Kyheröinen ryhtyi harjoittelemaan kenttien tekoa laatien ensimmäisenä kenttänään Varkauden. Tuolloin maaston rakentaminen tapahtui täysin kooditasolla eikä graafisia ohjelmia tarkoitukseen tunnettu. Elokuussa 1995 Kari oli jo päässyt niin sinuiksi maastonsuunnittelun kanssa, että mies julkaisi ensimmäisen Suomen maastonsa (v.0.8), joka sisälsi 11 kenttää päosin Itä- ja Keski-Suomesta. Jo kuukautta myöhemmin Kari julkaisi seuraavan version, joka sisälsi jo 45 kenttää. Maaston rakentamiseen käytettävät työkalut paranivat koko ajan kovaa vauhtia ja työ muuttui jatkuvasti helpommaksi. Tässä vaiheessa Kari löysi yhteistyökumppanin, Porilaisen Pontus Hedlundin, jonka kanssa Kari julkaisi Suomen maaston version 1, Finland 1:n joulukuussa 1995. Maasto sisälsi nyt 83 kenttää Suomesta.

Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla asuva Finnairin lentäjä Mika Hissa oli tehnyt omalla tahollaan Helsinki-Vantaan lentoaseman maaston ja Kari Kyheröinen ehdotti Mikalle yhteistyön aloittamista. Mika suostui yhteistyöhön ja kyseiset kolme Flight Simulator -harrastajaa, Kyheröinen, Hissa ja Hedlund ryhtyivät suunnittelemaan Finland 2 -maastoa. Myöhemmin Pontus Hedlund jättäytyi pois projektista.

Finland 2 maisemaa Kuopiossa. (klikkaa suureksi)
Finland 2
Finland 2 -projekti piti sisällään todella suuren määrän työtä. Aluksi Suomi jaettiin kahteen osaan siten, että Kari otti hoitaakseen Keski- ja Itä-Suomen Helsinkiin saakka ja Mika Pohjois- ja Länsi-Suomen. Pohjatietoina kenttiin käytettiin Karin Finland 1 maaston kenttiä, joita ryhdyttiin muokkaamaan. Materiaalina miehillä oli AIP, lukuisia muita ilmailukarttoja, ilmailukirjoja, GT-tiekarttoja ja loppuvaiheessa myös internet ja näiden pohjalta miehet lähtivät luomaan maastoa. Projektin aikana miehet tekivät yhteistyötä ruotsalaisten ja norjalaisten kollegoiden kanssa ja käytännön asioissa Mika Hissan lentäjän ammatti oli omiaan auttamaan ongelmien ratkaisussa. Eräänlaisena "alihankkijana" projektiin liittyy myös Timo Repo, joka laati maastoon oman kotikenttänsä Kiuruveden. Vaikka Kari Kyheröisen omien sanojen mukaan maastosta jouduttiin jättämään paljon pois, olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että maasto on ollut todella toimiva tähän päivään saakka ja hyvin on tultu toimeen ilman erikoisimpia efektejä ja mallinnuksia. Finland 2 -projekti valmistui lokakuussa 1996 ja siitä saakka se on toiminut perusmaastona kaikelle Suomessa tapahtuvalle lentelylle.

Finland 2:n valmistumisen jälkeen Kari Kyheröinen ja Mika Hissa tarttuivat uutta härkää sarvista ja ottivat projektikseen Finland 3:n, jonka tuli parantaa Finland 2:ta pääasiassa visuaalisesti. Tavoitteena oli mallintaa koko Suomi netistä saatavien satelliittitietojen perusteella hyvin aidon näköiseksi maastoksi, jossa myös VFR-lentäminen olisi todella mahdollista. Projektia kesti jonkun aikaa kunnes se kaatui valtaisan työmäärän alle ja se haudattiin keskeneräisenä. Kukaan ei tiedä mihin arvoon maasto olisi noussut valmistuneena, mutta varmaa on se, että Kari Kyheröinen ja Mika Hissa ovat tehneet valtaisan työn suomalaisen Flight Simulator -harrastuksen eteen pelkästään Finland 2 -maastossa. Heidän ansiostaan myös Suomi sijoittui muun maailman joukkoon Flight Simulatorin maailmankartalle.

Finland 3 projektin jälkeen sekä Kari Kyheröinen että Mika Hissa erkanivat FS-maailmasta ja sen vuoksi nuorimmat harrastajat eivät juurikaan näitä nimiä enää tunnista. Mika Hissan FS harrastuksesta nykypäivänä en tiedä mutta ainakin Kari Kyheröinen on omien sanojensa mukaan löytänyt Flight Simulatorin uudelleen 2002-version myötä eikä pidä sitäkään mahdottomuutena, että jonain päivänä palaisi suunnittelupöydän ääreen uudelleen ja alkaisi toteuttamaan niitä toteuttamia vanhoja loistavia ideoita nykypäivä FS-maailmassa. Olettaa sopii, että nämä ideat olisivat toteuttamisen arvoisia.

Nyttemmin suomalainen Finnish Scenery Designers (FISD) -tiimi on ottanut Suomen maaston kehittääkseen ja tähänastinen tulos on näyttänyt hyvältä. Vaikka tiimi keskittyykin ainoastaan lentokenttiin ja niiden lähialueisiin, on etenkin visualinen puoli todella hyvän näköistä. Tulevaisuus näyttää mikä on Suomen maaston kohtalo. Todennäköisesti Finland 2 tulee pysymään maamme perusmaastona vielä pitkään ellei kukaan ota uutta versiota kehittääkseen ja varmaankaan kovin helposti ei ota, sillä kyse on todella mittavasta työstä.

Finnair aircraft collection

Maaston parissa työskentelyn ohella Mika Hissa oli työstänyt myös lentokoneita ja oli perustanut vuosien 1995-1996 tienoilla omat kotisivunsa nimelle Finnair aircraft collection. Sivut olivat ensimmäinen varsinainen suomalainen Flight Simulator -sivusto, josta oli ladattavissa jotakin todella hyödyllistä. Kyseessä oli nimittäin paikka, josta oli saatavilla kaikki Finnairin lentokoneet lennettäväksi Flight Simulatorilla. Koneet olivat pääasiassa Mika Hissan itsensä jo valmiista malleista muokkaamia, joihin Ilkka Tahvanainen oli tehnyt maalauksen. Lisäksi sivuilta oli saatavilla Finland-maasto sekä erinäisiä pikkuosia. Asia, mikä Mikan sivuissa oli eniten uraa uurtavaa oli kuitenkin se, että sivut olivat yksi niistä harvoista paikoista netissä, josta Finnairin koneita ja Finland-maaston Flight Simulatorille sai. Varmaankin juuri siitä syystä sivujen kävijämäärä oli tuohon aikaan todella suuri. Mikan sivut kokivat kuitenkin jossain vaiheessa eräänlaisen unohduksen, kun internet valtasi enemmän alaa ja Flight Simulator -aiheiset sivustot yleistyivät. Varmaankin suurin isku Finnair aircraft collection -sivuille oli Flight Simulator Finlandin avaaminen, jonka jälkeen suomalainen FS-väki suuntasi ensisijaisesti Flight Simulator Finlandiin. Mika Hissa lakkauttikin Finnair aircraft collection sivunsa vuonna 2000 tehden sitä ennen Flight Simulator historiaa kehittämällä suomalaista FS-harrastusta Finnair aircraft collection -sivuillaan.

Orange Air Helsinki HUB ja Flight Simulator Finland

Nykypäivän FS-harrastajille tuttu nimi Sami Puro on myös eräällä tavalla suomalaisen FS-harrastuksen uranuurtaja. Siinä missä Kari Kyheröinen ja Mika Hissa tekivät pääasiassa rakenteellisia elementtejä Flight Simulatoriin, ryhtyi Sami kokoamaan maan FS-harrastajia yhteen saaden aikaan nykypäivänä olemassa olevan FS-yhteisön.

Samin ensimmäinen projekti alkoi vuonna 1996 kun mies - tai tuohon aikaan vielä poika - perusti hollantilaiselle virtuaalilentoyhtiö Orange Airille Helsingin osaston (HUB). Kyseessä oli ensimmäinen Suomessa toimiva virtuaalilentoyhtiö ja sen vuoksi innostus aihetta kohtaan oli kova ja lentäjiä kertyi nopeasti. Itse asiassa lentäjiä kertyi niin paljon, että niiden määrä ylsi kaikkein korkeimmalle koko Orange Airin HUBien joukossa. Vuonna 1998 Sami Puron avuksi HUB:in hoitoon littyi yhtiön lentäjänä toimiva Pekka Lehtinen, allekirjoittanut, joka ryhtyi hoitamaan apulaisjohtajan tehtävää. Tällä kaavalla Helsingin HUB pyöri loppuun saakka.

Flight Simulator Finland oli Suomen ensimmäinen Flight Simulator -aiheinen risteysasema. Etenkin sen keskustelualueesta muodostui FS-harrastajien suosittu kohtauspaikka. (klikkaa suureksi)
FS Finland
Samaan aikaan Sami oli päättänyt luoda suomalaiselle FS-harrastukselle kunnon nettisivut, joita kukaan ei ollut vielä onnistunut tekemään. Projekti lähti käyntiin ja 8.3.1998 avautui Mika Hissan uraa uurtavien sivujen kilpailija Flight Simulator Finland -sivusto, josta oli saatavilla kaikkea mahdollista Flight Simulatoriin. Sami pyrki tekemään sivuistaan suomalaisten harrastajien risteysaseman, josta oli mahdollista noutaa kaikki tarvittava tilpehööri, niin koneet, maastot kuin mittaristotkin Flight Simulatorille ja siinä Sami onnistui lyömään itsensä läpi. Koska sivut olivat ainoat latuaan Suomessa, muodostui sivuista nopeasti suomalaisten FS-harrastajien tukikohta, jota seuraamalla pysyi ajan hermolla FS-maailmassa. Varsinainen läpimurto sivujen tunnettavuuden osalta oli aihetta esittelevä juttu Mikro-Bitti -lehdessä vuonna 1999, jonka jälkeen sivujen kävijämäärät kääntyivät huimaan nousuun. Toisenlainen läpimurto oli keskustelualueen käyttöönotto vuoden 1999 puolen välin tienoilla. Sen myötä FS-harrastajat pystyivät kommunikoimaan toistensa kanssa ja harrastajista muodostui eräänlainen yhteisö, jossa ihmiset tunsivat toisensa nimeltä ja persooniltaan vaan ei kuitenkaan ulkonäöltä. Muodostui eräänlainen FS-kulttuuri, johon päästäkseen tuli seurata elämää keskustelualueella. FS Finlandin kävijämäärät kasvoivat huimasti kasvaneen maineen myötä ja rajoja rikottiin useammin kuin kerran.

Virtual Finnair

Vuosien varrella Sami alkoi saamaan tarpeekseen Orange Airin epärealistisuudesta ja ryhtyi hautomaan mielessään oman virtuaalilentoyhtiön perustamista. Sanoiksi asia pukeutui syksyllä 1998 kun Sami ryhtyi ehdottamaan oman virtuaaliyhtiön perustamista Hubinsa apulaisjohtajalle, allekirjoittaneelle ja Jake Vikmanille, joka kuitenkin erosi virtuaaliyhtiöstä myöhemmin. Ajatus kypsyi jonkin aikaa kunnes joulukuussa pidetyssä "kokouksessa" tehtiin päätös uuden virtuaalilentoyhtiön perustamisesta. Nimeksi päätettiin Virtual Finnair ja ideana toiminnassa tulisi olemaan mahdollisimman realistinen toiminta ja Flight Simulator -maailmassa ennennäkemätön koulutusjärjestelmä.

Suunnittelua kesti kohtalaisen kauan ja materiaalien valmistelu oli pääasiassa suurin urakka. Sami oli projektin päähahmo, jonka ympärille kehittely keskittyi ja samalla Sami teki myös suurimman määrän työtä. Syksyllä 1999 yhtiön järjestelyt oli saatu valmiiksi ja uuden virtuaalilentoyhtiön avaamisesta tiedotettiin Flight Simulator Finlandissa 22.9.1999. Samalla avattiin myös ensimäinen lentäjähaku. Lentäjähaku jouduttiin sulkemaan jo kahden päivän kuluttua avaamisesta, sillä 50 lentäjän raja ylittyi eikä kahden hengen miehityksellä ollut mahdollisuutta hoitaa yhtä aikaa suurempaa määrää oppilaita. Ensimmäinen koulutuserä pyörähti käyntiin ja Virtual Finnairin ensimmäinen reittilento lennettiin 16.3.2000 Tero Paassolan toimesta.

Tästä eteenpäin virtuaaliyhtiön toimintaa on kehitetty jatkuvasti ja mm. koulutus on uudistettu kokonaan paremmin reaalimaailman koulutusta vastaavaksi. Yhtiön henkilökunta on vaihtunut useaan otteeseen mutta Sami Puro ja allekirjoittanut ovat olleet mukana toiminnassa sitkeästi. Yhtiön hallintaan liittyviä toimintoja on kehitetty jatkuvasti ja kehitys on menossa koko ajan parempaan suuntaan. Uusia ideoita yhtiön toiminnan kehittämiseksi on olemassa mutta ne odottavat vielä toteuttamista. Varmaa kuitenkin on, että Virtual Finnairin toiminta tulee ainoastaan paranemaan suomalaisen FS-harrastuksen keskellä.

Flight Simulator Nordic

Flight Simulator Nordic edustaa suomalaisten FS-sivustojen tämänhetkistä kärkeä. Se rakentui FS Finlandin pohjalle ja edustaa nykyisin Suomen lisäksi myös muita Pohjoismaita. Kuvassa harrastajien yhteisenä foorumina toimiva FS Nordicin keskustelualue. (klikkaa suureksi)
FS Nordic
Samin kunnianhimo kasvoi FS Finlandin myötä ja hän teki havainnon, että myöskään Ruotsissa, Norjassa ja muissa Pohjoismaissa ei ollut omaa Flight Simulator -sivustoa vaikka FS-aineistoa kustakin maasta oli runsaasti tarjolla. Niinpä Sami käynnisti uuden projektin yhdessä Olli Jaarisen kanssa, Flight Simulator Nordicin, joka tulisi korvaaman FS Finlandin. Flight Simulator Nordicin tarkoituksena oli kasvattaa FS Finland kattamaan koko Pohjoismaat nimensä perusteella ja pyrkiä muodostumaan entistä suurempien FS-harrastajajoukkojen kohtaamispaikaksi. Uuden ulkoasun ja uuden nimen saanut sivusto avautui 20.5.2000 ja pienen alkutotuttelun jälkeen sivut alkoivat tuntua siltä samalta tukikohdalta kuin ennenkin. Nyt uusia kävijöitä alkoi virrata yhä enemmän ja huomattavasti aiempaa kansainvälisemmältä tuntuva sivusto alkoi muodostumaan suuremmaksi ja tunnetummaksi osaksi myös kansainvälistä FS-maailmaa. Uudet keskustelualueen kanavat kutsuivat yhä enemmän ihmisiä mukaan keskusteluihin ja väen määrä keskusteluissa alkoi lisääntymään.

Nykyään Flight Simulator Nordic on ehdottomasti Suomen merkittävin Flight Simulator -aiheinen sivusto ja sen päivittäiset kävijämäärät ovat hyvin suuria. Sivusto pitää sisällään kaiken mitä Flight Simulator -lentelyssä voi tarvita ja suomenkielinen keskustelualue on todella vilkas. Keskustelualue peri FS Finlandin perinteet täysin ja nyt sen ympärille on muodostunut tietty FS-harrastajien piiri, johon pystyy liittymään osallistumalla keskusteluihin avoimesti.

Nettilentäminen

Viimeisten vuosien suurin muutoksen aiheuttaja Flight Simulator maailmassa on ehdottomasti ollut internet, joka on paitsi yhdistänyt harrastajat yhteen myös mahdollistanut joustavan kommunikoinnin. Yhdistämisen lisäksi internet on kuitenkin mahdollistanut niinsanotun nettilentämisen. Vaikka verkon ja netin välityksellä lentäminen onkin ollut mahdollista jo useiden vuosien ajan on touhu ollut aiemmin hyvin pienen piirin sisäistä ja varsinainen nettilentäminen onkin yleistynyt varsinaisesti vasta viimeisimpien vuosien aikana internetin ja yhteyksien kehittymisen myötä. Suomessa alana kantavana toiminnanharjoittajana toimii Virtual Air Control Center (VACC), joka tarjoaa virtuaalilentäjille lennonjohtopalvelua.

Yhteenveto

DC-10 Kuopion yllä. (klikkaa suureksi)
DC-10
Microsoftin Flight Simulator -pelillä on jo pitkä historia. Harrastajien pelin ympärille kehittämä lisämaailma on kehittynyt vuosien saatossa huimin harppauksin alkuaikojen kooditason muokkauksesta nykypäivän realistisiin maastoihin, nettilentämiseen ja keskustelufoorumeihin. Alkuaikojen BBS:ien väliset kommunikoinnit ovat vaihtuneet joustavaksi sähköpostiksi ja keskustelualueista on muodostunut todellisia ilmailun tietolähteitä. Samalla pääasiassa FS-Nordicin keskustelualueen kautta rakentunut FS-yhteisö on muodostunut kiinteäksi "perheeksi", johon jokainen harrastuksesta kiinnostunut mahtuu mukaan. Pääasiahan on se, että kaikki ovat saman asian vuoksi liikkeellä ja ilmailu on lähellä jokaisen sydäntä.

Vaikka nykypäivän FS-maailmasta löytyykin monen alan taitajia - loistavia koneiden, maastojen ja mittaristojen suunnittelijoita sekä paljon innostunutta väkeä - kuuluu kunnia mielestäni kahdelle suomalaisen FS-harrastuksen pioneerille; Kari Kyheröiselle ja Mika Hissalle, jotka ovat luoneet meille nuoremmille harrastajille puitteet realistiselle lentämiselle suomalaisissa maisemissa. Kyllä Sami Puronkin voi mielestäni nostaa näiden kahden miehen joukkoon Flight Simulator -harrastukselle tehtyjen palvelusten määrässä ja tuskin pioneerit panevat sitä pahakseen. Päinvastoin uskon heidän olevan meidän saavutuksista ainoastaan ylpeitä.


Suuret kiitokset Kari Kyheröiselle ja Sami Purolle taustatiedoista tähän artikkeliin.

PL - 01/2002
Lisää aiheesta:
  • Flight Simulator Nordic
  • VACC Finland  • etusivu - 1 - 2 - 3 - 4 - 5