Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair
Oikean ilmailun parissa Tuomas lentelee PPL-lupakirjan voimin.