Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair

Henkilökunnan uutiset

Henkilökunnan uutiset -palsta koostuu pääosin tiedotteista, joilla jaetaan tietoa Virtual Finnairin yleisestä toiminnasta. Varsinaisten virallisten henkilökuntatiedotteiden löytyessa lentäjien alueelta, kertoo palsta yhtiön asioista kevyemmällä tavalla esitellen yhtiön rakennetta ja toimintaa lyhyin uutissähkein.

  • CPL koulutus käynnistyi


  • CPL koulutus käynnistyi helmikuussa. Koulutus voitiin aloittaa Sami Puron saadessa koulutusmateriaali valmiiksi suuren ja ansiokkaan työn jälkeen. Harvinaista kyllä, vain noin puolet PPL koulutuksen aloittaneista selviytyi CPL koulutukseen. Vaikka ennakko-odotusten mukaan valtaosan PPL koulutukseen ilmoittautuneista luultiin olevan aktiivisia koulutettavia, paljastui totuus toiseksi. Tilastotietona mainittakoon, että PPL koulutuksen suorittaneiden 19 oppilaan kirjallisen kokeen keskiarvotulos oli 86,2 % läpäisyrajan ollessa 75 %. Nyt CPL koulutuksen aloittaneilla on kuukausi aikaa selviytyä koulutusvaiheesta läpi. Itseopiskelun ja suoritettujen kokeiden jälkeen kukin oppilas siirtyy tyyppikoulutuksen kautta yhtiön palvelukseen.

    CPL koulutuksen käynnistymisen myötä voitiin haku PPL koulutukseen käynnistää uudelleen. Toistaiseksi ilmoittautumisia on tullut noin 30.  • Virtual Wingsin seuraava numero jää väliin


  • Virtual Wingsin huhtikuun numero jätetään väliin. Syynä tähän on lehden päätoimittajan osallistuminen maaliskuun aikan järjestettäviin ylioppilaskirjoituksiin. Ymmärrettävistä syistä ei aikaa lehden tekemiseen ole riittävästi. Näin ollen seuraava numero ilmestyy siis toukokuun alussa. Näin sivumainintana; toukokuun numerossa olisi tarkoitus pyrkiä julkaisemaan matkakertomus Finnairin todellisesta code-share lennosta AY6787 Helsingistä Brysseliin, joka lennetään Sabenan Avro RJ-85 koneella.

    Lehden sisällöstä mainittakoon, että kaikenlaiset kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita.    etusivu - 1 - 2 - 3 - 4 - 5