Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair

4.    Finnairin lentokoulutuskeskus


Finnair flight training center
Virtual Finnairin koulutuksesta on pyritty tekemään mahdollisimman paljon todellista lentokoulutusta muistuttavaa niissä puitteissa mitä Flight Simulator asettaa. Kaiken kaikkiaan koulutusjärjestelmässä onkin onnistuttu koko lailla hyvin ja virtuaalilentäjät saavat virtuaaliselle lentäjänuralleen kohtalaisen hyvän pohjan - poikkeuksellisen hyvän muihin virtuaalilentoyhtiöihin verrattuna. Seuraavassa tutustumme kuitenkin todellisen Finnairin lentokoulutuskeskukseen ja saamme samalla vertauskuvaa todellisen ja virtuaalisen lentoyhtiön koulutusten välillä. Saamme huomata, että Virtual Finnairilla on vielä paljon tavoiteltavaa.Finnairin lentokoulutuskeskus

Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä läheisyydessä sijaitseva Finnairin Lentokoulutuskeskus (KOKE)(Finnair Flight Training Center) on nimensä mukaan Finnairin lentävän henkilöstön koulutuskeskus. Pääosin punatiilinen, varsin kookas rakennus pitää sisällään Finnairin liikennekoneiden tyyppikoulutustilat simulaattoreineen ja muine koulutusvälineineen sekä matkustamohenkilökunnan koulutukseen tarkoitetut tilat. Lisäksi rakennuksesta löytyy lukuisia toimistotiloja sekä oma ruokala. Kyseessä on siis varsin mittava ja arvostettava keskus.

Pääosin punatiilinen Finnairin lentokoulutuskeskus sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä läheisyydessä. (klikkaa suureksi)
 
Finnairin lentokoulutuskeskus
Vuonna 1999 Finnairin lentokoulutuskeskukseksi ristitty ja pinta-alaltaan 10 000 neliömetrin kokoisissa tiloissa työskentelee noin 70 vakituista työntekijää, jotka vastaavat koulutuskeskuksen toiminnan pyörimisestä. Näiden työntekijöiden lisäksi keskuksessa työskentelee lisäksi joukko opettajia ja kouluttajia, jotka tekevät koulutustehtäviä oman yleensä liikennelentäjän ammattinsa ohella. Keskuksen suurin käyttäjä on luonnollisesti Finnair, jonka osuus koulutuksesta on noin 40 prosenttia koulutusalueesta ja -laitteesta riippuen. Päivittäin noin sata finnairilaista osallistuukin tiloissa erilaisiin koulutustapahtumiin. Vapaan koulutusajan Finnair pyrkii myymään aktiivisesti asiakaslentoyhtiöille, joita on noin 50 kappaletta eri puolilta maailmaa, joista noin 30 kouluttaa tiloissa lentäjiään jatkuvasti. Osa joka vuosi, aktiivisimmat jopa joka päivä. Keskus pyörii käynnissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä lukuun ottamatta joitakin hetkiä tärkeimpien juhlapyhien yhteydessä.

Vuosien varrella Finnair on sijoittanut huiman summan rahaa lentokoulutuskeskuksen kehittämiseen ja koulutuslaitteisiin ja kyseessä on niinkin suuri summa kuin 400 miljoonaa markkaa. Finnair onkin aina ollut kehityksen kärjessä lentävän henkilöstön koulutuksessa ja Finnairin lentokoulutuskeskus onkin saanut maailmalla ansaitsemaansa arvostusta koulutuksen kattavuuden ja modernin suuntautumisen osalta kautta vuosien. Viimeisin uudistus lentokoulutuskeskuksessa on 4700 neliömetrin laajennus vuodelta 1999, jonka yhteydessä rakennettiin uuden Airbus-simulaattorin halli sekä uudet matkustamohenkilökunnan harjoitustilat. Kaikesta tästä päätellen Finnair pyrkii selvästikin panostamaan koulutukseensa ja nykyisen keskuksen avulla on helppo olla alan kärkipäässä.

Lentäjien koulutus

Simulaattorit

Lentäjien koulutuksen osalta Finnairin lentokoulutuskeskus tarjoaa useita erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja vaihtoehtoina ovat tavallinen tyyppikoulutus, säännöllinen kertauskoulutus, konetyyppikohtainen koulutus tai erityiskurssit. Koulutettavat konetyypit ovat luonnollisesti Finnairin omat konetyypit eli ATR-42/72, DC-9, MD-80, A320 ja MD-11, joita kaikkia varten löytyy sekä simulaattorit että muut koulutusvälineet.

MD-11 simulaattori edustaa yhdessä A320 simulaattorin kanssa D-tasoa ja siten myös simulaattoreiden parhaimmistoa. Kuvassa MD-11 Helsinki-Vantaan kiitotiellä 04. (klikkaa suureksi)
 
MD-11 simulaattori
Simulaattoreista MD-11 ja Airbus A320 ovat laadukkaimmat ja ne edustavat D-tason simulaattoreita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset laiteet vastaavat täydellisesti oikeaa lentokonetta niin lento-ominaisuuksiensa kuin varusteidensakin puolesta ja lisäksi simulaattoreista löytyy päivämaisema. Vaatimuksena D-tason simulaattorille on 180 asteen laajakangas-näkökenttä, mutta Finnairin D-tason simulaattoreissa näkökenttä on 200 astetta mikä tekee mm. erinäisten lähestymisharjoitusten lentämisen helpommaksi. Suurimpia asiakkaita MD-11 simulaattoriin ovat mm. Saudi Arabian Airlines ja Lufthansa Cargo ja A320-simulaattoriin jo vuosia Finnairin asiakkaana ollut saksalainen Aero Lloyd, jonka koulutus Finnairin tiloissa juontaa juurensa aina DC-9:stä MD-80:n kautta Airbusiin.

MD-80 ja ATR -simulaattorit edustavat C-tasoa mikä tarkoittaa sitä, että niiden realistisuus on astetta huonompi kuin D-tasossa, mutta että nekin edustavat erittäin laadukasta simulointia. Suurin ero D ja C -tasojen välillä lieneekin aerodynaamisten äänien simulointi ja se, että C-tasossa päivämaisema ei ole enää vaatimuksena. Finnairin ATR-simulaattorista päivämaisema kuitenkin löytyy. Sekä C että etenkin D -tasojen simulaattorit mahdollistavat yhtiölle erillisluvalla luvan jättää tyyppikoulutuksessa oikealla koneella lennettävät koululennot väliin. Finnair käyttää tätä menettelyä kuitenkin ainoastaan D-tason simulaattoreissaan ja Boeing 757 lentäjien koulutuksessa muualta vuokratussa C-tason B757-simulaattorikoulutuksessa. Näin siis Finnairin A320, B757 ja MD-11 -lentäjät lentävät ensimmäisen lentonsa oikealla koneella suoraan kaupallisen lennon yhteydessä opettajan valvonnassa. Suurimpia asiakkaita ATR-simulaattorille ovat mm. Eurowings, CSA ja EuroLOT.

Finnairin nykyiset simulaattorit
 
konetyyppi taso
MD-11 D
A320 D
ATR-42/72 C
MD-80 C
DC-9 B
Finnairin lentokoulutuskeskuksen viimeinen simulaattori on DC-9, joka edustaa B-tasoa. B-taso on edellisiä tasoja heikompi ja etenkin monilta osin edellisiä tasoja epärealistisempi. Yleisesti ottaen mitä alemmas luokituksessa tullaan, sitä epärealistisemmaksi simulaattori muuttuu kaikilta osin. DC-9-simulaattorin käyttö on selkeästi muita simulaattoreita vähäisempää ja käyttö muodostuu pääasiassa Finnairin omasta tyyppikoulutuksesta. Tämän lisäksi muutama pieni yhtiö käyttää laitetta lentäjiensä koulutuksessa ja ilmailulaitos lennonjohtajien koulutuksessa.

Keskuksen uusin simulaattori on A320, joka edustaa selkeästi alan huippua sen tekniikan ollessa viimeisintä huutoa. Toiseksi uusin simulaattori on MD-11, jonka on hankittu 1990 luvun alussa - siis samoihin aikoihin kun MD-11 liittyi Finnairin konelaivastoon. MD-11 edustaa Airbusin tapaan simulaattorien parhaimmistoa mutta uskoisin kymmenen vuoden iän tekevän kuitenkin MD-11-simulaattorista ainakin tekniikkansa puolesta hieman Airbusia alkeellisemman vaikka kyse onkin huippuluokan laitteesta. Ennen MD-11:sta Finnair hankki MD-80 simulaattorin ja hieman ennen tätä ATR-42-simulaattorin ensimmäisenä maailmassa vuonna 1986. DC-9 simulaattori on otettu käyttöön 6.9.1972 ja sen 30-vuotis syntymäpäivää juhlitaankin ensi syksynä. Kyseessä on siis selkeästi keskuksen klassisin laite keskuksen aulassa seisovaa Link-harjoituslaitetta lukuun ottamatta. Aiempia, nyt jo poistettuja simulaattoreita Finnairilla ovat olleet DC-10 Fokker F27 ja kaikkein varhaisimmat Link-harjoituslaitteet ja Caravelle-simulaattori. Osa edellä mainituista laitteista löytyy ilmailumuseosta mutta ainakin DC-10 on myyty edelleen.

Muut laitteet

Airbus-luokka. Opiskelu tapahtuu tietokoneen johdattamana ja seiniltä löytyy tarkat kuvat ohjaamosta. (klikkaa suureksi)
 
A320-luokka
Simulaattoreiden lisäksi koulutuskeskuksesta löytyy lukuisia muita konetyyppikohtaisia harjoittelulaitteita. Näistä luultavasti konkreettisin ja suurin on MD-80 laiteharjoittelulaite, joka on avonainen täysin aito ohjaamo, jossa laitteet ja niiden toiminta vastaa täysin todellisuutta. Laite ei kuitenkaan liiku eikä siinä ole minkäänlaista näyttöä, mutta laite soveltuu erittäin hyvin mm. mittarilennon harjoitteluun.

Muun kuin itse lentokoulutuksen rungon muodostavat CBT-luokat (Computer Based Training), jotka ovat nimensä mukaan luokkia, joissa koulutus tapahtuu tietokonepohjaisesti. Kussakin luokassa on useita opiskelupisteitä, joissa oppilas voi opiskella kulloinkin opiskeltavaa aihetta itsenäisesti tietokoneen toimiessa pohjana opiskelun etenemiselle. Luokkia on yhteensä neljä kappaletta, joista yksi on pelkästään Airbus-koulutuskäytössä. Loput kolme luokkaa ovat yhdessä verkossa ja näissä luokissa aina kulloinkin opiskeltava aihe syötetään kuhunkin opiskelupisteeseen verkon valvojan toimesta verkon palvelimelta. Luokissa opiskeltavat aiheet voivat olla mitä tahansa aiheita, joita löytyy keskuksen tietokonepohjaisen koulutuksen kirjastosta lukuun ottamatta Airbus-luokkaa, jossa voidaan opiskella ainoastaan Airbus-aiheita. Aiheita ovat mm. tyyppikurssit DC-9-, Saab 340-, DC-10-30-, MD-80-, MD-11- ja A320-konetyypeille sekä erityiskurssit kuten talvioperointi tai huonon näkyvyyden toiminta, joita Finnair markkinoi kursseina asiakaslentoyhtiöille. Mielenkiintoinen seikka onkin, että osa näistä erityiskurssiohjelmista on Finnairin itsensä kehittämiä ja niitä pyritään myymään myös asiakasyhtiöille. Nyt joku saattaa ihmetellä mihin unohtui
MD-80 FMS + autopilotti -harjoittelupiste. (klikkaa suureksi)
 
MD-80 FMS -laite
ATR-koulutus. ATR:ää varten Finnairilla on kokonaan oma jo hieman vanhahko koulutusjärjestelmä nimeltään VACBI (Visual Aided Computer Based Instruction), joka on periaatteeltaan samankaltainen kuin CBT mutta täysin oma järjestelmä.

Edellä mainittujen CBT ja VACBI -koulutuksen lisäksi keskuksesta löytyy luokka, jossa on mahdollista harjoitella MD-11, B757, A320 ja MD-80 -koneiden FMS-järjestelmien käyttöä ja järjestelmään liitettyä autopilotin panelia siten, että ohjeet ja koulutuksen eteneminen toteutetaan tietokoneen avulla ja toiminnot suoritetaan todellisilla FMS- ja autopilotti-paneleilla. Kyseinen luokka on vapaasti yhtiön lentäjien ja oppilaiden käytössä eli jos lentäjä tai oppilas tuntee kaipaavansa selvennystä tai koulutusta tiettyyn asiaan tai toimintoon riittää pelkkä ajanvaraus kyseiselle laitteelle.

Matkustamohenkilökunnan koulutus

Finnairin lentokoulutuskeskuksen toinen puoli muodostuu matkustamohenkilökunnan koulutustiloista, jotka uusittiin vuonna 1999. Kaikki matkustamohenkilökunnan koulutukseen liittyvät tilat löytyvät uudistuksen myötä saman katon alta ja tilojen kohokohta on 700 neliömetrin turvakoulutushalli, joka pitää sisällään suurimman osan matkustamohenkilökunnan koulutukseen tarvittavista laitteista. Lentäjien koulutuksen tapaan myös matkustamohenkilökunnan koulutusta markkinoidaan asiakaslentoyhtiöille.

Yhdistetty A320 ja B757 matkustamojäljitelmä. Kuvassa näkyvät harjoitusliukumäet ja itse laite on kohtalaisen korkealla vaikka kuvasta sitä ei hyvin huomaakaan. (klikkaa suureksi)
Matkustamohenkilökunnan koulutusta
Turvakoulutushallin tarkoituksena on antaa koulutettaville mahdollisimman aitoja kuvauksia mahdollisimman aidon tuntuisista tilanteista - periaatteessa samalla tavalla kuin lentosimulaattoreissakin mutta ainoastaan tarkoitukseen soveltuvilla laitteilla. Mahdollisuuksia löytyykin useita. Varsinaisten simulaattorityyppisten laitteiden osalta hallista löytyy evakuointisimulaattori sekä ei ehkä enää niin simulaattorimainen A320 ja B757 -matkustamojäljitelmä. Evakuointisimulaattori on lentokoneen rungon palan oloinen laatikko, joka on sisustettu lentokoneen matkustamoksi. Laitteen käynnistyessä sisälle muodostetaan savua ja lisätunnelmaa luodaan laitteen liikkumisella, jonka jälkeen puitteet evakuoinnin harjoittelulle ovatkin valmiit. Epäilemättä tunnelma on ainakin aidompi kuin vastaavassa laatikossa ilman savua ja liikkeitä. Yhdistetty A320 ja B757 matkustamojäljitelmä on laitteista uusin mikä näkyy selvästi sisätiloissakin. Astuttaessa sisälle jäljitelmään tunnelma on selkeästi lentokoneen matkustamon kaltainen ja ellei katso ulos ikkunasta voisi erehtyä luulemaan olevansa oikeassa lentokoneessa. Väistämättä mieleeni tuleekin ajatus josko Finnairin matkustamojen mainoskuvat olisi otettu kyseisessä laitteessa. Laitteen etuosa on sisustettu A320-koneen mukaisesti ja perä B757:n mukaisesti ja laitteen tarkoituksena onkin mahdollistaa matkustamohenkilökunnan koulutus mahdollisimman aidon oloisessa ympäristössä. Laitteen englanninkielinen nimi on multitrainer, mikä juontanee nimensä siitä, että sisätilojen koulutuksen lisäksi mukana on aidot ovet liukumäkineen. Laite sijaitsee muuten melkoisen korkealla minkä vuoksi liukumäkikoulutus on varmasti myös aidon tuntuista. A320 ja B757 matkustamoharjoituslaitteen lisäksi hallista löytyy myös ovi ja liukumäkiharjoituslaitteet MD-11, MD-80, DC-9 ja ATR-72 -konetyypeille.

Yhdessä hallin nurkassa sijaitsee moderni tuli- ja savusimulaattori, jossa voidaan harjoitella oikean tulen sammuttamista varsin aidontuntuisissa olosuhteissa. Lisäksi keskellä hallia sijaitsee suurehko vesiallas, jota ei käytetä ainakaan tuoreiden lentäjien kastamiseen ensimmäisen yksinlennon jälkeen. Sen sijaan altaassa voidaan harjoitella pelastusliivien käyttöä sekä muita pelastautumistoimenpiteitä oikeassa elementissä mikä luo varmasti hyvän pohjan todellisen tilanteen varalle. Turvallisuuskoulutukseen kuuluu myös lääkinnällinen koulutus, jota varten tiloista löytyy omat koulutusvälineet. Matkustamohenkilökunnan teoriakoulutuksessa käytetään lentäjienkin koulutuksessa käytettäviä CBT-laitteita, joiden avulla voidaan opiskella teoriaa samaan tapaan tietokoneavusteisesti kuin lentäjienkin koulutuksessa. Ainoana erona on luonnollisesti ainoastaan opiskeltava aihe.

Yhteenveto

MD-80 simulaattori
Finnairin lentokoulutuskeskus on selkeästi asiansa osaava ja erityisen hyvin asialleen omistautunut laitos. Kierroksen aikana tuli hyvin selväksi, että koulutus on erittäin hyvin järjestetty, ja että koulutusmetodit todellakin ovat sillä tasolla millä niiden mainostetaan olevan. Ei ole ihme, että Finnairin lentokoulutuskeskus on arvostettu laitos maailmalla ja että modernit koulutusmenetelmät ovat keskuksen ylpeydenaihe. Keskuksen koulutuksessa syntyy väistämättäkin asiansa osaavia ilmaliikenteen ammattilaisia, joiden palveluksia on ilo käyttää. Kaikki kunnia kuuluukin niille, jotka toiminnallaan ovat tehneet Finnairin lentokoulutuskeskuksen sellaiseksi toimivaksi laitokseksi, mikä se nykyään on.


Finnairin lentokoulutuskeskus esittää tämän artikkelin lukijoille toivomuksen, että tämän artikkelin innoittamat harrastajat eivät ryhtyisi soittamaan koulutuskeskukseen tutustumiskäyntien toiveessa. Vaikka koulutuskeskus suhtautuukin erittäin positiivisesti harrastajiin ei kovasti työllistetyltä keskuksen henkilöstöltä liikene resursseja lukuisten tutustumisten järjestämiseen ja keskus pyytääkin harrastajia ymmärtämään tilanteen. Tämän artikkelin toteutus pohjautuu muuhun kuin pelkkään tutustumiskäyntiin.

Suuret kiitokset Petri Louhivuorelle, joka mahdollisti koko artikkelin kirjoittamisen ja Asko Nuopposelle, joka kertoi simulaattoreiden tekniset tiedot.

PL - 03/2002
Lisää aiheesta:
  • Finnairin koulutus (=> about us => training)
  • www.airliners.net - Kalle Kostian kuvia Finnairin simulaattoreista  • etusivu - 1 - 2 - 3 - 4 - 5