Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair

4.    Varusmiespalvelus Ilmavoimien Teknillisessä Koulussa


apumekaanikko työssään
Qualitas Potentia Nostra
Virtual Wingsin elokuun numerossa kerrottiin Ilmavoimien Viestikoulun tarjoamista mahdollisuuksista varusmiespalveluksen osalta. Tavoite oli tuoda esille niitä Ilmavoimien tarjoamia mahdollisuuksia, jotka yleensä jäävät Ilmasotakoulun ja itse lentämisen varjoon ja pyrkiä herättämään mielenkiinto myös näitä muita vaihtoehtoja kohtaan. Nyt esitellään varusmiespalvelusta Ilmavoimien Teknillisessä koulussa Hallissa. Sami Puro astui palvelukseen Ilmavoimien Teknilliseen kouluun 3.7.2000, vietti vuoden ilmavoimien sinisissä ja palasi reserviin osaavana apumekaanikkona. Seuraavassa Sami kertoo vuodestaan.
yleistä

Lentosotamies Puro aliupseerikoulun pihalla. Taustalla vanha Mig ja Draken. (klikkaa suureksi)
 
Sami Puro
Jokaisen suomalaisen miehen kansallisvelvollisuus, eli varusmiespalveluksen suorittaminen, alkoi omalta osaltani 3.7.2000. Olin vuoden alussa hakenut ilmavoimien erikoisjoukkoihin Kuoreveden Hallissa sijaitsevaan Ilmavoimien Teknilliseen Kouluun. Tarkempaa tietoa ei varsinaisesti paikan koulutuksesta ja itse varusmiespalveluksesta ollut, mutta ilmailuharrastuksen takia maavoimat ei ollut minulle edes vaihtoehto.

Ilmavoimien Teknillisen Koulun päätavoite on kouluttaa lennostoihin vuosittaisesta kahdesta saapumiserästä n.200 apumekaanikkoa. Apumekaanikko toimii lentokoneiden käyttöhuoltotehtävissä kantahenkilökunnan mukana, tehden itsenäistä työtä lentokoneilla. Päätehtävät ovat juuri käyttöhuollon alueilla, eli lentokoneiden päivittäisten tarkastusten suorittamisessa. Laivuepalvelus muodostaa vuoden pituisesta varusmiespalveluksesta jälkimmäiset 6 kuukautta. Ensimmäinen osuus opiskellaan ensin yleissotilaallisia taitoja, jonka jälkeen keskitytään lentotekniikkaan. IlmavTK kouluttaa lisäksi toisessa komppaniassaan (Koulutuskomppania) ilmavalvontamiehiä ja sotilaspoliiseita. Heidän lisäksi varuskunnassa palvelee myös muutamia autonkuljettajia, keittäjiä ja kirjureita. Varusmiehiä on kuitenkin palveluksessa kerrallaan vain n.200, joista puolet aliupseerikurssilla ja puolet Koulutuskomppaniassa.

Komppania lomatarkastuksessa. (klikkaa suureksi)
lomatarkastus
Lentoteknilliselle Aliupseerikurssille ei voi hakea normaalisti kutsuntojen kautta, vaan erilliset hakupaperit oli lähetettävä tammikuussa 2000. Ensimmäisen paperikarsinnan jälkeen sain kutsun itse valintatilaisuuteen, joka pidettiin Hallissa huhtikuussa. Koko päivän kestänyt valintakoe sisälsi pääosin matemaattisia tehtäviä, joista oli pyrittävä ratkomaan tietyn ajan sisällä suurin mahdollinen määrä. Lisäksi hahmotettiin erilaisten paperille piirrettyjen laitteiden toimintaa ja myös muistia koeteltiin. Päivän päätteeksi pidettiin vielä normaali lihaskuntotesti. Erään lehtiartikkelin mukaan vain n.5% koko varusmiesikäluokasta läpäisee nämä testit. Lopullinen varmistus pääsystä kurssile tuli muutama kuukausi valintakokeiden jälkeen. Valinta tarkoitti myös palvelusajan määräytymistä jo tässä vaiheessa pisimmäksi mahdolliseksi, eli 362 vuorokaudeksi.


koulutus

AUK:n risti
Ensimmäiset kahdeksan viikkoa käytettiin peruskauden nimellä tapahtuvaan sotilaalliseen koulutukseen, joka on pääpiirteittäin sama kaikissa joukko-osastoissa. Koulutus sisälsi mm. kolme maastoharjoitusta; majoittumisleirin, ampumaleirin Keuruulla ja taisteluleirin, jossa yöunet jäivät vähiin. Peruskauden jälkeen aloitettiin 16 viikon pituinen aliupseerikurssi, jossa opiskeltiin ensin pääpainoisesti sotilasjohtamista, mutta pian pääpaino siirtyi kuitenkin teoriapohjaiseen ilmailutietouden opettamiseen. Muualta tuttua AuK:n jaottelua kahteen eri osaan ei IlmavTK:ssa ole, vaan koko kurssi on yhtä jaksoa. AuK:n loppuvaiheessa mukaan astui myös käytännön harjoittelu oikeilla lentokoneilla kurssiosaston lentokonehallissa. Lentoteoria kurssin aikana oli hyvin monipuolista aina perusaerodynamiikasta lentomoottoreihin, tietysti esim. suihkumoottoreita ja Ilmavoimien toimintaa unohtamatta. Lisäksi Vinka- ja Hawk-koneisiin paneuduttiin hieman perusteellisemmin. Jokaisesta oppiaineesta pidetään teoriakoe, jonka läpäisy vaatii 75% tulosta. Teoriakokeiden tulokset, ja lisäksi sotilasjohtamisen ja liikunnan arvosanat vaikuttavat lopulliseen kurssiarvosanaan ja -sijoitukseen. Nämä kaksi tekijää ovat määrääviä päätettäessä apumekaanikon sijoituspaikka kuuden kuukauden laivuepalvelukseen. Aliupseerikurssi sisälsi kolme erityyppistä maastoharjoitusta; ryhmänjohtajaleiri, ampumaleiri ja lisäksi tukikohtaleiri, jossa harjoiteltiin toimintaa sodan ajan tukikohdassa oikean lentokaluston avulla.


lennostossa

Apumekaanikon arkea laivueessa. Töiden lomassa istutaan, nukutaan tai luetaan taukohuoneessa. (klikkaa suureksi)
apumekaanikon arkea
AuK:n päättyessä joulukuun puolessavälissä kurssilaiset ylennettiin alikersanteiksi. Lisäksi kuusi RUK:iin valittua erkanivat tässä muista ja he siirtyivät Tikkakoskelle saamaan reservin vänrikin koulutusta. Muut apumekaanikot hajaantuivat tässä vaiheessa ympäri Suomea aloittaen laivuepalveluksen. Hyvin ansaitun ja pitkän joululoman jälkeen siirryin itse Pirkkalaan Satakunnan Lennostoon, jossa tulevaksi työpaikakseni tulisi Hävittäjälentolaivue 21:n 4.lentue. On todellakin oikeutettua puhua työpaikasta, koska normaali apumekaanikon päivärutiini ei juurikaan normaalista työpäivästä poikkea, paitsi tietysti illan kasarmielämän rajoitusten osalta. Työt laivueessa alkavat joka aamu klo. 7.30 ja kestävät, lentotoiminnasta riippuen, noin kello 15-17 asti. Hornet- ja Hawk-laivueissa työajat ovat yhteyslentuetta, jossa siis itse palvelin, säännöllisemmät. Yhteyslentuehän vastaa mahdollisista muiden laivueiden vierailevista koneista, joita saapuukin usein myös normaalin virka-ajan jälkeen, jolloin myös apumekaanikkoja kaivataan. Rutiiniin saattaa kuitenkin kyllästyä nopeasti, mutta laivueissakin apumekaanikkojen koulutus jatkuu ja tähtäimenä on rajoitetun käyttöhuoltokelpuutuksen hankinta oman laivueen konetyypille. Tämä mahdollistaa itsenäisten tarkastusten suorittamisen lentokoneilla, joka tarkoittaa suurempaa vastuuta apumekaanikolle.

Satakunnan Lennostossa laivuepalveluksen suorittaminen oli positiivinen kokemus. Tehtävät rajoittuivat lähes täysin lentokonetehtäviin, muutamaa juhlaparaatia lukuunottamatta. Maastoharjoituksia ei 4.lentueella tämän puolen vuoden aikana ollut yhtään kappaletta, ja muutakaan yleissotilaallista koulutusta ei järjestetty. Hawk- ja Hornet-lentueet vierailivat molemmat varatukikohdissa, jolloin myös osa apumekaanikoista pääsi itse toimimaan muualta kuin lentokenttäympäristöstä. Kuriositeettina, pidin itse armeija-aikani viimeisen 6 kuukauden aikana maastopukua päällä vain yhtenä ainoana päivänä - ja tämä tapahtui kun vierailimme Virttaan varatukikohdassa.

SPP - 10/2001Lisää aiheesta:
  • Ilmavoimien Teknillinen Koulu  • etusivu - 1 - 2 - 3 - 4 - 5