Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair
Kentän toimisto- ja teknillinen rakennus on alkuperäisen kaltaisessa asussaan.