Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair

Virtual Finnair uutisia

Virtual Finnair uutisia -palsta koostuu pääosin tiedotteista, joilla jaetaan tietoa Virtual Finnairin yleisestä toiminnasta. Varsinaisten virallisten henkilökuntatiedotteiden löytyessä lentäjien alueelta, kertoo palsta yhtiön asioista kevyemmällä tavalla esitellen yhtiön rakennetta ja toimintaa lyhyin uutissähkein.

 • Muutoksia henkilökunnassa


 • Sami Puron ja Pekka Lehtisen varusmiespalveluksen alkamisen vuoksi Virtual Finnairin henkilöstössä on tehty muutoksia. Jari Mikkilä, joka aikaisemmin vastasi Helsingin toisesta lentäjäosastosta, siirtyi heinäkuun alusta vastaamaan lentäjäosaston ohella koko Virtual Finnairin toiminnasta ylimpänä vastaavana siksi aikaa kun perustajajäsenet ovat poissa. Jari Mikkilän uskotaan hoitavan tehtävänsä erinomaisesti. Sami Puron hoitaman Helsingin ensimmäisen lentäjäosaston johtoon valittiin lisäksi yksi uusi osastonjohtaja. Valittu henkilö oli Joona Väisänen, joka aloitti tehtävänsä Virtual Finnairissa myöskin heinäkuun alusta. Virtual Wings -lehden toimitukseen ei valittu tuuraajaa vaan lehti jää arviolta vuoden mittaiselle tauolle. Näin ollen lehden tämä numero on toistaiseksi viimeinen.

  Heinäkuun alusta alkaen molemmat perustajajäsenet siirtyvät siis varusmiespalvelukseen arviolta vuoden ajaksi. Sami Puro aloittaa palveluksensa ilmavoimien teknillisessä koulussa Hallissa ja Pekka Lehtinen ilmavoimien viestikoulussa Tikkakoskella. • Virtual Finnairin koulutusta ja rakennetta analysoitu


 • Virtual Finnairin kahdesta ensimmäisestä koulutuserästä valmistuneista lentäjistä on laadittu yhteenvedot. Yhteenvedoissa tarkasteltiin lentäjien ominaisuuksia sekä tarkasteltiin kokeiden läpäisyä eri koulutusasteilla.

  Tutkimuksen perustella Virtual Finnairin lentäjät ovat kotoisin eri puolilta Suomea hyvin hajanaisesti, vaikkakin Helsinkikeskeisyys on selvästi havaittavissa. Pääosin lentäjät ovat opiskelijoita, mutta myös ammatti-ilmailun piiristä löytyy myöskin jokunen henkilö. Jonkinasteinen lentolupakirja löytyy seitsemältä ja lentäjien keski-ikä on hieman alle 20 vanhimman ollessa 35 vuotta ja nuorimman 13 vuotta vanha.

  Koulutuksen osalta tutkimus tarkasteli lentäjiä onnistumisen osalta. Ensimmäisestä 20 oppilaan koulutuserästä koulutuksen läpäisi 15 oppilasta. Näin ollen 25% oppilaista putosi pois kesken koulutuksen. Toisen koulutuserän tulokset lähestyvät samaa prosenttia.

  Tutkimuksen tulokset PPL-koulutuksesta olivat seuraavat:
  Ensimmäisellä ryhmällä koulutusjakson kokeen läpäisyprosentti keskiarvona oli 85,49% ja toisella ryhmällä 89,87%. Yhteiseksi keskiarvoksi muodostuu näin ollen 87,88%, joka on erittäin hyvä tulos. Lisämainintana vielä, että kokeen läpäisi kaksi oppilasta täysin pistein. Lentotuntien keskiarvo PPL-koulutuksessa oli ensimmäisellä ryhmällä 5 tuntia 21 minuuttia ja toisella ryhmällä 5 tuntia 31 minuuttia, jolloin näiden keskiarvoksi muodostuu siis 5 tuntia 26 minuuttia.

  CPL-koulutus on eräillä toisen ryhmä koulutettavilla vielä kesken minkä vuoksi lopullisia tuloksia ei vielä tiedetä. Tähän mennessä CPL-koulutuksen suorittaneiden tulokset ovat kuitenkin seuraavat: Ensimmäisen ryhmän läpäisyprosentti jakson kokeessa oli 81,46% ja toisen ryhmän 80,50%. Keskiarvoksi näille muodostuu siis 81,01%, joka on edelleen hyvä. Ensimmäisen ryhmän lentotunnit CPL-jaksossa olivat 10 tuntia 25 minuuttia ja toisen ryhmän 10 tuntia 34 minuuttia, jolloin keskiarvoksi muodostui 10 tuntia ja 29 minuuttia.

  Tyyppikoulutus on myöskin eräiden osalta vielä kesken, mutta tällä hetkellä palveluksessa on 15 ATR lentäjää ja 13 DC-9 lentäjää.

  Tiedot koonnut Jari Mikkilä • Tilastotietoja


 • Heinäkuun alkuun mennessä Virtual Finnairin lentäjät olivat lentäneet likimain 1000 lentotuntia ja 500 reittilentoa.  etusivu - 1 - 2 - 3 - 4 - 5