Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair

2.     Virtual Finnair -uutisia

Virtual Finnair uutisia -palsta koostuu nimensä mukaan lyhyistä Virtual Finnairin toimintaa koskevista uutisista. Palstalla seurataan mm. lentäjäjoukon rakennetta ja lentäjämäärää sekä virtuaaliyhtiön kehitystä. Tärkeimmät Virtual Finnair -tiedotteet löytyvät myös pääsivulta, ja lentäjien tiedotteet löytyvät lentäjien alueelta.


Virtual Finnairin toimintaa vahvaa

Virtual Finnairin toiminta on säilynyt vahvana ja kehittyvänä. Syksyllä otettiin käyttöön uusi Finnairin syysaikataulu, jonka ansiosta myös Virtual Finnairin aikataulu käsittää nyt yli 3000 lentoa. 27.11.2003 otettiin käyttöön virtuaaliyhtiön koulutuksesa käytettävien kenttien uudet ilmailukartat - täsmälleen samana päivänä kuin oikeastikin. Lisäksi virtuaaliyhtiön ansiolentovaiheen (CPL) koulutusmateriaali on parhaillaan päivityksen alla, ja odotettavissa on uusi huomattavasti entistä laajempi ja opettavaisempi teoriapaketti sekä uudet koululennot.Lentäjätilastoja

Virtual Finnairiin otettiin lokakuun alkupuolella erä uusia lentäjäoppilaita. Marraskuun lopussa koko virtuaaliyhtiön lentäjien määrä oli yhteensä 79, joista 22 oli vielä koulutuksessa. Varsinaisista palveluksessa olevista lentäjistä yhteensä 24 lensi ATR:n ohjaimissa, 3 yhä DC-9:n ohjaimissa, 17 MD-80-sarjan, 9 A320-sarjan ja 4 B757:n ohjaimissa. Lentotunteja Virtual Finnairin nykyiset lentäjät ovat lentäneet yhteensä 8377 kappaletta.

Alla olevassa taulukossa kuvatun pidemmän aikavälin tarkastelun perusteella Virtual Finnairin lentäjämäärän trendin voi todeta olleen kasvava. Vuoden 2002 aikana virtuaaliyhtiön toiminta lähti kunnolla käyntiin ja lentäjämäärä kasvoi voimakkaasti. Vuoden 2003 loppupuolella lentäjämäärä vaikuttaisi olevan vakiintunut 70 ja 80 välille.

Lentäjätilasto

Lentotuntien osalta kasvu on myöskin ollut tasaista. Alla oleva kaavio esittää Virtual Finnairin kulloisenakin hetkenä palveluksessa olleiden lentäjien lentämää tuntimäärää. Välissä on havaittavissa vaihteluja, jotka lienevät seurausta lentäjähakujen väleistä. Hakujan välillä vanhoja lentäjiä lopettaa, eikä oppilaiden lentotunnit riitä kattamaan vajetta. Uuden haun aikaan lentäjiä on paljon, jolloin myös lentotuntimäärä kasvaa voimakkaimmin.

Lentotuntitilasto


Pekka Lehtinen - 11/2003


etusivu - 1 - 2 - 3 - 4 - 5