Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair

5.     Lentoasemaesittelyssä: Enontekiön lentoasema

Enontekiö
Lentoasemaesittelyssä-palstalla esitellään kotimaan lentoasemia, joille Virtual Finnair - ja näin siis myös oikea Finnair liikennöi. Esiteltävät lentoasemat ovat kaikki Mikkeliä ja Seinäjokea lukuun ottamatta Ilmailulaitoksen omistuksessa mikä tarkoittaa sitä, että kaikki toiminta lentoasemilla tapahtuu Ilmailulaitoksen hallinnoimana. Itse lentoasemilla ei siis ole mitään tekemistä lentoyhtiöiden kanssa. Alla olevaan karttaan on merkitty punaisella jo esitellyt lentoasemat ja keltaiset ovat vielä esittelemättä.


Esittely

ENF / EFET
Maamme kainalossa sijaitseva Enontekiön lentoasema on yksi maamme eksoottisimmista. Sen toiminta on erittäin hiljaista, sen matkustajamäärät ovat hyvin pienet, mutta silti se on sijainniltaan ja ympäristöltään yksi erikoisemmista ympäröivän alueen ollessa erittäin kaunista. Lentoaseman kautta kulkevat matkustajat ovat lähes täysin matkailijoita, ja lentoaseman pohjimmainen tarkoitus onkin toimia matkailijoiden porttina Enontekiön alueelle. Siinä tarkoituksessa lentoasema toimiikin hyvin, ja ulkomaalaistenkin matkailijoiden määrä on kasvanut tasaisesti.


Kehitys

Enontekiö (EFET / ENF)
Historialtaan Enontekiön lentoasema on maamme nuorin sen menneisyyden ulottuessa vain 1980-luvulle. Lentoasema valmistui Enontekiön kunnan rakennuttamana vuonna 1980 tarkoituksenaan palvella ympäröivää elinkeinoelämää ja erityisesti alueen matkailua. Pian kentän valmistumisen jälkeen, vuonna 1984, Enontekiöstä ryhdyttiin lentämään taksilentoja Rovaniemelle, mutta varsinainen reittilentoliikenne Enontekiössä käynnistyi kuitenkin vasta vuonna 1989, kun lentoasemalle saatiin vielä nykyäänkin palveleva lennonvarmistus- ja asemarakennus ja lentoaseman kiitotie pidennettiin 1500 metrin mittaiseksi. Ensimmäinen reittilento lennettiin suoraan Helsingistä Enontekiöön Finnairin ATR 42 -koneella, ja varsinaista liikennettä ryhdyttiin hoitamaan sekä Saab 340- että ATR 42 -kalustolla. Myöhemmin reitillä otettiin käyttöön myös uudemmat ATR 72 -koneet.

Vuonna 1988 Enontekiön kunnan omistama lentokenttä siirtyi Ilmailulaitoksen hallintaan, ja kenttä sai lentoaseman statuksen. Vuonna 1992 lentoaseman kiitotie pidennettiin suihkuliikenteen tarpeita ajatellen 2000 metrin mittaiseksi, ja samalla lentoaseman asematasoa laajennettiin. Pidennyksen myötä Finnair ryhtyi käyttämään aika ajoin suihkukalustoa Enontekiön reitillä. Vuonna 1995 lentoasemalle rakennettiin lentokonehalli, jonka tarkoituksena oli tarjota yöpymispaikka kentällä yöpyvälle Saab 340- ja ATR -kalustolle. Vuonna 1996 lentoaseman liikenne alkoi vilkastumaan, kun Englannista ryhdyttiin lentämään suoria charter-lentoja Enontekiöön. Siitä saakka vuotuisten charter-lentojen määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

Enontekiö
EFET / ENF
AFIS 122,450
Viimeisimpinä vuosina Finnairin Enontekiön reitillä käyttämään kalustoon on kuulunut pelkästään suihkukoneita, ja tällä hetkellä reittiä lennetään pelkästään MD-80-sarjalla. Viimeisimmät tekniset uudistukset lentoasemalla suoritettiin kesällä 2003, kun lentoaseman asemataso laajennettiin vastaamaan alati kasvavaan joulunajan charterliikenteen ja kiitotien päiden turva-alueet rakennettiin vastaamaan viimeisimpiä vaatimuksia.


Fyysinen ympäristö

Enontekiön lentoaseman kartta. Todellisuudessa asematasoa on laajennettu hieman lounaaseen päin, mutta karttoihin sitä ei ole vielä merkitty. Karttaan on myös merkitty vaaleanpunaisella pisteellä kiitotien päissä olevat hyvät paikat liikenteen seurannalle. (klikkaa suureksi)
Kartta
Fyysisesti Enontekiön lentoasema sijaitsee maamme käsivarressa sijaitsevassa Enontekiön kunnassa, kahdeksan kilometriä Hetan kylästä länteen. Lentoasemaa ympäröivä alue on Enontekiön kunnalle tyypillisesti erittäin karua, ja ympäröivä maasto on kohtalaisen korkeaa. Luonto on erittäin kaunista, ja ihmisen toimilta säästynyttä aluetta on jäljellä hyvin paljon pääasiassa laajojen kansallispuistoalueiden vuoksi. Enontekiö onkin tunnettu juuri eksoottisesta ja jylhästä luonnostaan.

Itse lentoasema sijaitsee noin tuhannen jalan (n. 300 m) korkeudessa merenpinnasta, mikä antaa sille maamme korkeimmalla sijaitsevan lentoaseman tittelin. Ympärillä oleva asutus on vähäistä, eikä suuria asutuskeskittymiä ole lähellä. Viereisen Hetan kylän (Enontekiön kuntakeskus) pieni asukasmäärä ei riitä tuottamaan lentoasemalle kovinkaan suurta liikennettä, eikä edes koko kunnan 2100 asukkaasta ole pyörittämään koko lentoasemaa. Lentoaseman toiminta pohjautuukin vahvasti matkailuun.

Enontekiön lentoasema sijaitsee Enontekiön kunnassa, 8 kilometriä Hetan kylästä (Enontekiön kuntakeskus) länteen. (klikkaa suureksi)
Viitat
Myös kartalle sijoittumisen kannalta lentoaseman sijainti on mielenkiintoinen. Ruotsin rajalle on matkaa länteen päin kuljettaessa noin 20 kilometriä ja pohjoisessa vastaan tulee Norjan raja reilun 30 kilometrin päässä. Ilmailun ollessa kyseessä etäisyydet ovat varsin pieniä, ja valtion ilma-aluksia varten mittarikarttoihin onkin painettu varoitus lähellä sijaitsevasta vieraan vallan alueesta. Naapurimaiden läheisyydestä kertoo myöskin se, että Enontekiötä läheisin lentopaikka on noin 70 kilometrin päässä Norjassa sijaitseva Kautokeino. Kotimaisista kentistä Aavahelukka, Kittilä ja Pokka ovat läheisimpiä noin 100 kilometrin etäisyydellään.

Enontekiön ainoa kiitotie 03/21 on 2000 metriä pitkä ja 45 metriä leveä. Mittarilähestymismenetelminä lentoasemalla on käytettävänä ILS DME- ja 2NDB-menetelmät kiitotielle 21 ja VOR / DME -menetelmä kiitotielle 03. Hieman kiitotien puolenvälin eteläpuolella sijaitseva asemataso on keskikokoinen, ja siltä löytyy yhteensä kolme merkittyä seisontapaikkaa sekä pienkoneiden pysäköintiruudut.

Vuonna 1995 valmistunut ATR-kokoluokan halli rakennettiin yöpyviä Saab 340 -koneita varten. Nyttemmin halli toimii lähinnä joulun ruuhkaliikenteen terminaalina. (klikkaa suureksi)
Halli
Asematason koillisreunassa sijaitsee suurehko, vuonna 1995 valmistunut, sinisävyinen ATR-kokoluokan lentokonehalli, joka on alunperin rakennettu, kuten aiemminkin mainittu, majoittamaan lentoasemalla yöpyvää reittikalustoa. Nykyisin Enontekiötä säännöllisesti käyttävä reittiliikenne ei kuitenkaan yövy lentoasemalla, joten hallin käyttö on varsin vähäistä. Rakennuksen merkittävin käyttö onkin toimia joulunajan charterlentojen asemarakennuksena / toimintakeskuksena.

Enontekiön vuodelta 1989 peräisin oleva terminaali on varsin pieni. Uusi terminaali onkin jo toivomuslistalla. (klikkaa suureksi)
Terminaali
Hallilta lounaaseen päin siirryttäessä ohitetaan lentokonebensiinin tankkauspaikka kunnes saavutaan matkustajaterminaalin luokse. Tumman siniseksi maalattu vuodelta 1989 peräisin oleva pieni terminaalirakennus edustaa varsin hauskaa tavallaan Lappi-aiheista tyyliä, ja muistuttaa ainakin värisävyiltään Kittilän ja Kuusamon terminaaleja. Myös Mikkelin
Lähikuvaa terminaalista. (klikkaa suureksi)
Terminaali
terminaali tuntuu nopeasti ajateltuna hyvin samankaltaiselta. Terminaalin tilat ovat hyvin pienet, vain 70 neliömetriä, eikä sisälle mahdu kovinkaan suuren koneen matkustajat yhtä aikaa. Pieni kahvila tarjoaa kuitenkin matkustajille viihdykettä lentoa odotellessa. Asemarakennuksen yhteydessä sijaitsevat myös lentoaseman toimistotilat, lennonvalmisteluhuone, sekä lennonjohtotorni. jossa työskentelee lennontiedottaja. Lentoaseman kunnossapidon tilat sijaitsevat asematasolta muutama kymmenen metriä etelään päin.

Kiitotien 03 alkupäässä on laaja aukea alue, jossa pääsee aivan lentoasema-alueen aidan tuntumaan. (klikkaa suureksi)
Kiitotie 03
Kiitotien 21 alkupäässä sijaitsevalta mäeltä näkee mainiosti kiitotielle. Jos liikennettä vain riittäisi, olisi paikasta hyvä seurata kentän toimintaa. (klikkaa suureksi)
Kiitotie 21
Liikenteen seuraaminen onnistuu Enontekiössä kohtalaisen hyvin. Terminaalin ympäristössä kiitotielle pääsee näkemään loistavasti verkkoaidan raoista, mutta aidasta johtuen valokuvaaminen on hankalaa. Sisältä terminaalista pääsee vielä lähemmäs asematasolla seisovaa konetta, joskin lasin takaa katsottuna. Terminaalialueen lisäksi ainoat selkeät paikat liikenteen seurannalle ovat kiitotien päät, joihin kumpaankin johtaa hyvät hiekkatiet Hetan kylästä länteen päin johtavalta päätieltä. Kiitotien 03 alkupäässä on laaja aukea alue, jossa pääsee aivan lentoasema-alueen aidan viereen, hyvin lähelle kiitotien alkua. Kiitotien 21 alkupäässä tie nousee puolestaan mäelle, josta on hyvä näkymä suoraan kiitotielle. Valitettavasti lentoaseman liikenne on sen verran hiljaista, että seurattavaa ei juurikaan ole säännöllistä reittiliikennettä lukuun ottamatta.


Toiminta

Liikenteensä vilkkaudelta Enontekiön lentoasema on yksinkertaisesti ilmaistuna maamme hiljaisin. Vuonna 2002 sille tilastoitiin ainoastaan 80 laskeutumista koko vuoden aikana, mikä kuulostaa uskomattoman pieneltä määrältä, kun siihen on laskettu mukaan myös kaupallinen ilmailu. Luonnollisesti vertailussa tulee huomioida se, että tilastoihin kirjautuvat vain lentoaseman AFIS-elimen aukioloaikana suoritetut operaatiot. Vertailun vuoksi toiseksi viimeisenä listalla olevassa Kuusamossa tilastoitiin 893 laskeutumista. Laskeutumisten jakaumassa kotimaan liikenneilmailu teki 40 laskeutumista, kansainvälinen liikenneilmailu 20, kotimainen yleisilmailu 19 ja ulkomainen yhden. Sotilasliikennettä Enontekiössä ei tilastoitu lainkaan.

Matkustajien määrässä Enontekiö löytyy 10858:lla matkustajallaan myöskin listan häntäpäästä sen jättäessä taakseen ainoastaan lentoasemat, joille ei ole säännöllistä matkustajaliikennettä kuten Helsinki-Malmin, Utin, Kauhavan ja Hallin. Viime vuosina matkustajamäärät ovat heilahdelleet kohtalaisen paljon, mutta joka vuosi käytännössä tuplaantunut jouluisten charter-lentojen määrä tulee varmastikin aiheuttamaan pientä kasvua.

Enontekiön nykyinen ainoa säännöllinen operaattori on Finnair, joka lentää lentoasemalle keväisin helmikuusta toukokuuhun MD-80-kalustolla. Kuvan kone nousussa Ivalosta. (klikkaa suureksi)
Finnair
Säännöllistä kaupallista liikennettä Enontekiöön harjoittaa ainoastaan Finnair, joka operoi reittiä keväisin helmikuusta toukokuuhun. MD-80-sarjalla lennettävä reitti lennetään Helsingistä Rovaniemen kautta Enontekiöön, josta kone palaa Helsinkiin joko Rovaniemen tai Oulun kautta. Finnairin vuorokone on likimain ainoa lentoaseman liikenteen vilkastuttaja, sillä aikana, jolloin reittiä ei lennetä, lentoasema vaikuttaa kohtalaisen kuolleelta terminaalin ja AFIS-elimen ollessa suljettuna.

Finnairin vuoroliikenteen ulkopuolella lentoasema on erittäin hiljainen, eikä sillä ole muita säännöllisiä käyttäjiä Finnairin lisäksi. Lentoaseman tyypillisiä vieraita ovat vuoden mittaan kotimaiset yleisilmailijat, jotka pistäytyvät kentällä tyypillisesti kesäkaudella harrastemielessä eri puolilta Suomea. Ulkomaisiakin ilmailijoita lentoasema on houkutellut ainakin vuonna 2002 tilastoidun yhden ilmailijan verran. Todellisuudessa tämäkin luku lienee suurempi.

Enontekiön erikoisuus on muiden Lapin lentoasemien tapaan joulun charter-lennot, joita saapuu pääasiassa Englannista. Kuvassa Monach Airlinesin B757 Ivalossa. (klikkaa suureksi)
Charter
Ainoa Enontekiön liikenteen erikoinen vilkastuttaja on muiden Lapin lentoasemien tapaan joulu. Joulun aikaan lentoasemalle saapuu vuosittain useita tilauslentoja Keski-Euroopasta, pääasiassa Englannista, ja niiden vuotuinen määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Jatkuva kasvu onkin aiheuttanut sen, että lentoaseman asematasoa laajennettiin kesän 2003 aikana vastaamaan yhtä aikaa saapuvien koneiden tilan tarpeisiin. Tyypillisesti jouluvieraiden käyttämä lentokalusto on ollut A320-, B737- ja B757 -kokoluokkaa, ja operoivat yhtiöt ovat olleet muuallakin Lapissa nähtyjä brittiyhtiöitä. Jouluksi 2003 Enontekiöön on odotettavissa reilut 30 lentoa ja noin 7000 matkustajaa, joten kiirettä on luvassa myös tänä jouluna.


Tulevaisuus

Enontekiön lentoasema tulee palvelemaan alueensa matkailijoita myös tulevaisuudessa. (klikkaa suureksi)
Kyltti
Enontekiön tulevaisuuden toivomuslistalla on kärkipäässä uuden terminaalin saaminen. Varsinaisesti tilanne onkin jo huomioitu, ja Ilmailulaitoksen Lapin alueella Enontekiön terminaalin laajennus on asetettu yhdeksi tulevaisuuden päätehtäväksi yhdessä Kittilän terminaalin laajennuksen kanssa. Enontekiön toivomuslistalla on myös asematason laajentaminen entisestään yhä kasvavien charter-lentomäärien varalle, mutta töihin päästänen vasta terminaalin laajennuksen jälkeen hamassa tulevaisuudessa.

Vaikka Enontekiön lentoasema on maamme lentoasemien joukossa hiljaisin, on se kuitenkin yksi maamme erikoisemmista ja eksoottisimmista. Pienistä liikennemääristä huolimatta sen puitteet ovat kuitenkin laadukkaat, ja tulevaisuudessa odottavan terminaalin laajennuksen myötä puitteet paranevat varmasti entisestään. Kasvoivatpa matkustajamäärät tulevaisuudessa tai eivät, tulee Enontekiön lentoasema varmastikin jatkamaan toimintaansa oman perustehtävänsä parissa - palvellen maamme käsivarren alueen kauniista luonnosta nauttivia matkailijoita.


Pekka Lehtinen - 11/2003


etusivu - 1 - 2 - 3 - 4 - 5