Virtual Finnair Virtual Finnair Virtual Finnair


Douglas DC-9-51

DC-9-51
rekisteri valm./runkono valm. vuosi luovutus pvm.
OH-LYP 47696/808 1976 20.2.1976
OH-LYR 47736/827 1976 15.9.1976
OH-LYS 47737/829 1976 24.1.1977
OH-LYT 47738/830 1976 4.10.1976
OH-LYU 47771/883 1978 8.9.1978
OH-LYV 47772/890 1978 2.4.1980
OH-LYW 47773/891 1978 26.11.1980
OH-LYX 48134/980 1980 23.1.1981
OH-LYY 48135/987 1981 23.3.1981
OH-LYZ 48136/993 1981 22.4.1981
Douglas käynnisti DC-9 matkustajakoneen suunnittelun 1960-luvulla. Ensimmäiset versiot olivat DC-9-10 sarjaa, jotka 1960-luvulla olivat jotain uutta ja modernia ja jotka saavuttivat johtoaseman markkinoilla kilpailijoihinsa nähden niiden tarjoamien useiden eri kokovaihtoehtojen avulla. Sittemmin Douglas jatkoi sarjaa -30, -41, ja -50 sarjoilla, jotka muokkasivat konetyyppiä yhä useampien käyttäjien tarpeisiin. Myös Finnair vuonna 1970 etsiessään sopivaa konetyyppiä kotimaan reiteilleen päätyi DC-9-10 koneisiin kilpailevan Boeing 737-200:n sijasta. Näin alkoi DC-9:n pitkä ura Finnairissa. Vuodesta 1976 alkaen Finnair hankki pääasiassa Euroopan reiteille yhteensä 12 DC-9-51-konetta, jotka olivat pidennettyjä ja aiempia versioita tehokkaammilla moottoreilla varustettuja. 1980-luvun alussa Finnair hankki käytettyjä DC-9-41 sarjan koneita korvaamaan vanhimmat -10 sarjan koneet. Nykyään Finnairin käytössä on pelkästään DC-9-51 koneita -41 koneiden poistuessa käytöstä vuonna 1998. Finnair suunnitteli myös -51 sarjan koneiden myymistä, kunnes se päätti asentaa niiden moottoreihin ns. hush-kit äänenvaimennussarjat, jolloin koneiden käyttöikä yhtiössä kasvaisi vajaalla vuosikymmenellä Näin ollen Finnair myi ainoastaan kaksi kyseisen sarjan konetta pois nykyisen määrän säilyessä 10:ssä vielä useiden vuosien ajan.

Konetyyppina DC-9 on siis jo hyvin vanha. Varsinkin verratessa uusimpiin nykypäivän koneissin jää DC-9 niille suoritusarvoissa auttamatta jälkeen, vaikka 50-sarjan koneissa tekniikka ja suoritusarvot olivatkin aikanaan edeltäjiään paremmat. Kuitenkin nykypäivänä, jolloin tekniikan kehitys harppoo eteenpäin valtavin askelin ovat DC-9 koneiden tekniset ratkaisut jo aikoja sitten vanhentuneita. Tästä piittaamatta DC-9 on lentokoneena huippuluokkaa; Sen käyttö ympäri maapalloa on edelleen hyvin suurta sen ikään verrattuna monien suurlentoyhtiöiden kuten mm. Northwest Airlinesin lentäessä yhä suurella DC-9 laivastolla, mikä kertoo paljon koneen käytettävyydestä, sekä sen toimivuudesta liikenteessä edelleen vuosienkin jälkeen. Myöskään aerodynamiikan peruskäsitteet eivät ole vuosien saatossa muuttuneet, minkä vuoksi DC-9 koneet pysyvät yhä ilmassa entiseen tapaan. Kehitystä aerodynaamisissa ratkaisuissa on tosin nykypäivän koneissa tapahtunut. Lisäksi monien nykypäivän DC-9 lentäjien mielestä konetyyppi on nykypäivän yksi harvoista todellisista konetyypeistä, sillä sen perushallintaan ei ole sotkettu tietokonejärjestelmiä koneen totellessa edelleen lentäjä käskyjä orjallisesti sen ollessa edelleen sanan mukaisesti lentäjän lennettävissä. Kuitenkin koneen hallintaan liittyviä parannuksia on vuosien varrella tullut niiden keskittyessä pääosin avioniikan uudistuksiin ja parannuksiin.

DC-9-51
DC-9-51
lukumäärä
10
istuinpaikkoja
123
pituus
40,7 m
korkeus
8,6 m
siiven kärkiväli
28,5 m
normaali
matkalentonopeus
Mach 0,76
suurin
matkalentokorkeus
10 700 m
(n. 35000ft)
suurin
lentoonlähtöpaino
55450 kg
suurin paino
ilman polttoainetta
44700 kg
suurin
hyötykuorma
13100 kg
suurin
polttoainemäärä
15300 kg
polttoaineenkulutus
matkalennossa
2950 kg/h
keskimääräinen ikä
(1999)
21 a
Suoritusarvoiltaan DC-9-51 on edeltäjiinsä verrattuna parempi, mutta nykypäivän kalustoon verrattuna hieman jälkeen jäänyt. Kuitenkin koneen suoritusarvot riippuvat lähes kokonaan sen moottoreista, mutta konetyypin ollessa kehitetty samaan aikaan kuin sen moottorit voidaan konetyyppi ja sen moottorit yhdistää samaksi kokonaisuudeksi saman aikakauden mootoreiden erojen ollessa hyvin pienet. Finnairin DC-9-51 koneiden moottoreina toimivat Pratt & Whitney JT8D-17A moottorit ovat luoneet konetyypille suoritusarvot, joilla se ei enää nykypäivänä pysty kilpailemaan uusien konetyyppien kanssa. Lisäksi vanhojen moottoreiden melutaso on merkittävästi uusia moottoreita korkeampi, minkä vuoksi DC-9 koneiden lentoonlähtö muistuttaa pikemminkin hävittäjän nousua. Tämän vuoksi lukuisilla Keski-Euroopan kentillä, jotka sijaitsevat asutuksen tuntumassa onkin määrätty melunormit, jotka rajoittavat äänekkäillä koneilla lentämistä. Tämän vuoksi taas Finnair on ryhtynyt asentamaan DC-9 koneidensa moottoreihin ns. hush-kit äänenvaimennuspaketin, joiden avulla koneilla voidaan operoida kentille, joille DC-9 operointi ei ilman äänenvaimennusta olisi mahdollista. DC-9:n suoritusarvot ovat siis nykypäivän moottoreihin verraten tehottomien moottoreiden vuoksi uusia konetyyppejä huonommat. Esimerkiksi verraten uuteen Airbus A321 tyyppiin on DC-9:n moottoreiden teho noin puolet pienempi kuin Airbusissa. Näin ollen DC-9 vaatii jonkin verran pidemmän kiitotien lentoonlähdössä. Tämä rajoittaakin DC-9:n operointia hyvin pienille kentille, sekä myöskin koneen liikehdintää.

Vaikka Finnairin DC-9 koneiden 1965 km:n lentokantama riittäisikin operointiin lähes kaikille Eupoopan kentille, ovat alati kiristyvät melurajoitukset tehneet lennot etenkin Keski-Euroopan kentille mahdottomiksi. Näin ollen Finnairin 10 DC-9 konetta lentävätkin kentille, joilla melurajoitukset eivät ole kentän sijainnin vuoksi tiukat. Tämän vuoksi DC-9:n käyttö etenkin kotimaan reiteillä on lisääntynyt jatkuvasti. Pääosin DC-9:t lentävätkin siis juuri kotimaan reittejä, sekä monia muita skandinavian reittejä Keski-Eurooppan verraten vähäisen asutuksen vuoksi. Joitakin lentoja Keski-Euroopan alueellekin on, mutta niiden aiheuttamat meluhaitat ovat kyllin suuri syy pyrkiä asettamaan koneet vähiten haittoja aiheuttaville reiteille pohjoisen Euroopan alueelle.

DC-9 on siis Finnairin laivaston vanhin konetyyppi, joka on hyvällä kunnossapidolla saatu säilymään loistokunnossa nykyhetkiin saakka. Tämän vuoksi yhtiö ei kiirehdi DC-9 laivaston hävittämisen kanssa. Kone on monien vuosien käytön aikana havaittu luotettavaksi ja opittu tuntemaan. Miksi siis poistaa turhaan vielä hyvin palveleva konetyyppi? Kuitenkin Finnairin ryhtyessä hankkimaan uutta Airbus laivastoa on täysin selvää, että DC-9 koneet tullaan ensimmäisenä poistamaan yhtiön koko laivastosta ja etenkin koneiden ollessa niin lentotekniikaltaan kuin matkustamon puoleltakin jo hieman ajastaan jäljessä ei niitä matkustajien viihtyvyyden vuoksi ole järkevää säilyttää laivastossa ikuisesti. Lisäksi näinä hetkinä suoritettava konetyypin moottoreiden hush-kittaus ei ole kuin tilapäinen ratkaisu sen antaessa konetyypille vielä armonaikaa. Vaikka siis DC-9 onkin jo vanhentunut konetyyppi palvelee se Finnairin väreissä vielä reilusti 2000-luvun puolelle kuljettaen matkustajia eri puolille Eurooppaa. Näin ollen tätä loitokasta konetyyppiä tullaan näkemään vielä useiden vuosien ajan kotimaamme kentillä.

DC-9-51 koneet ovat luoneet upean uran Finnairissa niiden lopun lähestyessä väistättä. Nämä viimeiset vuodet olisi jokaisen syytä arvostaa tätä perinteikästä konetyyppiä mitä suuremmissa määrin niiden ollessa nähnyt yhtiön elämää enemmän kuin yksikään muu kone Finnairin laivastossa. Niinhän se on aina; sitä kaipaa vasta kun se on poissa.

PL  25.11.1999

Lisää aiheesta:
Boeing (McDonnell Douglas)
Finnair
airliners.net - kuvia DC-9:stä

etusivu - 1 - 2 - 3 - 4 - 5